Phillip Life Assurance Public Company Limited

Assistant Vice President – HRD/OD /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Phillip Life Assurance Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 26 Jan 2021

Assistant Vice President – HRD/OD /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Phillip Life Assurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Experience with knowledge in modern HR
 • Good command of English , good presentation skill
 • Skill in training courses development

รายละเอียดงาน

Responsibility and Accountability

 • Conduct training needs a survey, develop, and manage training plans/training roadmap aligned with company direction on the employee development plan.
 • Develop and conduct training courses including employee development activities both in-house and/or external facilitators as plan.
 • Develop and manage career development plan and leadership development program.
 • Analyze, develop, and manage succession plan, talent development and individual development plan.
 • Implement succession plan and talent development through training and development activities.
 • Manage training budget aligned with the training plan and individual development plan.
 • Control employee training and development database with the HRIS system.
 • Reporting training and co-ordinate with Department of skill Development.
 • Finding new tools for employee development.
 • Perform a wide variety of on-going training, human resources development, and organization development assignments.

Requirements:

 • Age  35 – 45  Years
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources Development or related fields.
 • Minimum 8-10 years hands-on HRD experience with knowledge in modern HR methodology.
 • HRD experience from insurance industry would be advantaged. Hands-on experience in succession planning, career development planning, competency development and application of assessment tools.
 • Skills in training courses development and able to conduct training courses.
 • Able to coordinate with other functions and work well under pressure.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Highly organized, proactive, dynamic energetic and highly self-disciplined.
 • Good command of English and good presentation skill.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

ฟิลลิปประกันชีวิต ... หนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพที่มุ่งมั่นในนโยบายของการส่งมอบคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคมไทย  บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ