ICHITAN GROUP PCL.

Assistant Human Resource Management Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

ICHITAN GROUP PCL.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

Assistant Human Resource Management Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

ICHITAN GROUP PCL.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • HRM
 • กลยุทธ์
 • Diversity Management

รายละเอียดงาน

  วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

           ดำเนินการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างงาน กำหนดอัตรากำลังคนในกระบวนการสรรหา และจัดคนให้ตรงกับงาน จัดการบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร


รายละเอียดงาน

HRM

 • จัดทำกลยุทธ์และแผนงานเกี่ยวกับ Employer Branding และการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ
 • กำหนดแนวทางและส่งเสริม Core Value และ Competency ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กำหนดแนวทางและแผนงานเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การว่าจ้าง การบริหารสายอาชีพ และการทดแทนตำแหน่งงาน
 • บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร โครงสร้างงาน โครงสร้างตำแหน่งงาน และคำบรรยายลักษณะงาน
 • วิเคราะห์และบริหารเกี่ยวกับอัตรากำลังคน และข้อมูลพนักงาน
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทน 

ER & Admin.

 • จัดทำกลยุทธ์และแผนงานเกี่ยวกับ Employee Engagement และ Diversity Management
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทำงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
 • กำกับดูแลงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านบุคคล
 • กำกับดูแลงานสำนักงาน และงานที่เกี่ยวกับแม่บ้าน และพนักงานต้อนรับ

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 29-35 ปี*
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารทรัพยากรมนุษย์ / พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ ด้านบริหาร-พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี*
 • ประสบการณ์ ด้านบริหารโครงการ / ทีม อย่างน้อย 2 ปี*
 • ประสบการณ์ ด้านการบริหาร Core Value และ Competency อย่างน้อย 3 ปี*
 • มีความสามารถในการใช้ CBI / Value Chain / Hay Guide Chart
 • มีความเข้าใจอย่างดีในกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับแรงงาน
 • มีความเชี่ยมชาญในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office)
 • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะการนำเสนอและวิทยากร
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจูงใจ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครที่มีความสนใจสามารถส่งกดสมัคร พร้อมแนบ Resume เข้ามาในช่องทางเว็บไซต์ Jobsdb เท่านั้นครับ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซ.สุขุมวิท 40   
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทร 02 023 9999 / 090 197 3109

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทฯ เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ ตัน ภาสกรนที

เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ...โปรดแสดงตัวด่วน

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา.... ค้นหา คนที่ใช่ ที่พร้อมก้าวไปด้วยกัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เริ่มต้นจากการก่อตั้งในชื่อจดทะเบียนว่า บริษัท ไม่ตัน จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยคุณตัน ภาสกรนที นักธุรกิจระดับพันล้านที่สร้างผลงานด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จนเกิดธุรกิจอาหารญี่ปุ่นจำนวนมหาศาล และเพิ่มมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาเขียวจากไม่ถึงพันล้านให้มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทในปัจจุบัน แม้จะในชีวิตของคุณตัน จะผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เผชิญกับพิษเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จนธุรกิจนับล้านสลายไปกับตา แต่สิ่งที่คุณตันได้รับเสมอมาคือ “โอกาส” ในหลายรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เพื่อน และน้ำใจจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะประสบกับมรสุมที่หนักหนาสาหัสแค่ไหน คุณตันก็ได้รับความช่วยเหลือจนผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตไปได้ทุกครั้ง เพราะมี “ผู้ให้” คุณตันจึงมีทุกวันนี้ ความสำเร็จในชีวิตของคุณตัน สมบูรณ์และเปี่ยมสุขเกินที่คาดฝันไว้ ในวันที่เริ่มก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด คุณตันจึงตั้งเป้าไว้ที่การเป็น “ผู้ให้” ด้วยการแบ่งเงินปันผลของบริษัทในส่วนของคุณตัน และ ภรรยาให้กับมูลนิธิตันปัน 50% ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการ จนกระทั่งคุณตัน อายุครบ 60 ปี คือตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 พ.ศ. 2562 คุณตันจะเพิ่มเงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 90% ให้กับมูลนิธิตันปันตลอดไป เพื่อพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ด้วยวิธีดังกล่าวจะทำให้มูลนิธิตันปัน มีกองทุนหมุนเวียนตลอดไปและอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาคเหมือนกับมูลนิธิอื่นๆ นำไปสู่การวางแผนโครงการระยะยาว เพราะภารกิจแรกเริ่ม คือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น จนท้ายที่สุด คือการอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเล็งเห็นผลอีกไกลในอนาคต หากไม่มีเงินทุนสนับสนุนในระยะสิบปีขึ้นไปแล้ว โครงการลักษณะนี้อาจจะสำเร็จได้ยาก คุณตันจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัท ไม่ตัน จำกัด ให้เป็นธุรกิจเพื่อภารกิจของ มูลนิธิตันปัน และ “เป้าหมาย”ของคุณตันนับจากนี้ ไม่ใช่”การได้รับ” แต่เป็น”การให้”“ความสุข”ของคุณตันไม่ได้อยู่ที่”ตัวเลข” แต่เป็น”รอยยิ้ม”ของผู้ที่”ได้รับ” เพราะคุณตันเชื่อเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะ”เป็น”ได้ และวันนี้ คุณตันได้เลือกแล้ว
Mission & Vision
เราคือธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และก้าวนำนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีคุณตัน ภาสกรนที มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพให้มั่นคง และก้าวไกลจนสามารถช่วยเหลือ และให้อนาคตกับผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการเสาะแสวงวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเป็นการสร้างงานสุจริตที่ยั่งยืน ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุด ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด และที่สำคัญยิ่งคือ การจัดตั้งมูลนิธิตันปัน เพื่อสานต่อเป้าหมายแรก ในการนำกำไรมาพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
Our Mission
ต่อลูกค้า พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำเสนอผ่านรูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 
ต่อผู้ถือหุ้น ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด
ต่อสังคม สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
ต่อพนักงาน สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Our Vision เป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
ชาเขียวอิชิตัน (Ichitan Green Tea)

สุดยอดแห่งชาบริสุทธิ์ที่คัดสรรโดยคุณตัน จากไร่ชาวิถีเกษตรสมัยใหม่ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปลอดสารพิษ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การเก็บใบชาที่พิถีพิถัน โดยคุณตัน ลงมือศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเองผนวกกับประสบการณ์ในวงการจำหน่ายชาเขียวมานานกว่าสิบปี จนได้ชาเขียวที่มีคุณภาพ ได้ทั้งรสชาติ และกลิ่นอันหอมสดชื่นของชาเขียวแท้ๆ ไร้สารเจือปน เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าจากใบชาให้ผู้ดื่มได้ประโยชน์ ได้สุขภาพในแบบที่ไม่มีชาเขียวขวดไหนในประเทศไทยทำได้ แต่สำหรับ ชาเขียวอิชิตัน คุณตันลงมือบริหารขั้นตอนการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเอง ให้ใบชาเข้าสู่กระบวนการผลิตเร็วที่สุด เพื่อชาเขียวที่หอมสดชื่น รสชาติกลมกล่อม คงคุณค่าจากชาเขียวคุณภาพ เต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากสารอนุมูลอิสระ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ดื่มเท่านั้น

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน