Thonburi Phanich Co., Ltd.

After Sales Service Manager/ผู้จัดการศูนย์บริการ

Thonburi Phanich Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

After Sales Service Manager/ผู้จัดการศูนย์บริการ

Thonburi Phanich Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ศูนย์บริการรถยนต์
  • ศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์
  • Car Service center

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการศูนย์บริการตามนโยบาย และมาตรฐานของ Mercedes Benz Thailand 
2. พัฒนางานด้านการบริการหลังการขายตามขั้นตอนมาตรฐานของ Mercedes Benz Thailand ที่กำหนด
3. อบรมพัฒนาทีมงานในส่วนต่างๆของศูนย์บริการตามแผนการอบรมของ Mercedes Benz Thailand และนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของศูนย์บริการ เพื่อวางแผนการทำงานในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ภายในศูนย์บริการอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ 
6. ปรับปรุง และซ่อมแซมฝ่ายบริการหลังการขาย และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ใน สภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่เสมอ
7. เสริมสร้างและรักษาความพึงพอใจกับลูกค้าผู้มาใช้บริการสูงสุด 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมยานยนต์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์บริการรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะด้านการบริหาร (Management Skills)

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการแก้ปัญหา

สวัสดิการ:

เงินเดือน, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ปรับเงินเดือนประจำปี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทันตกรรม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือต่างๆ,การฝึกอบรมพัฒนา, งานเลี้ยงประจำปี 

ผู้สนใจส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานใหญ่ : 84/1 ชั้น 4 อาคารวิริยะพันธุ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร : 0-2405-8818 แฟกซ์ : 0-2226-4683

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz (Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ   ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา ในตำแหน่งดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง