Unify Chemical Co., Ltd.

Administrator / เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโรงงานแป้งปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว)

Unify Chemical Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

Administrator / เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโรงงานแป้งปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว)

Unify Chemical Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิ ม.3 - ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆได้คล่อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการและประสานงานอย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ภายในโรงงาน
 • ดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต และตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป หลังจากการผลิต
 • ออกใบสั่งจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายจัดส่ง
 • ตรวจความพร้อมในการทำงานและสุขลักษณะของพนักงานผลิต
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลสวัสดิการพนักงานตามระเบียบและความเหมาะสม
 • ช่วยประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ทดแทนตำแหน่งงานต่าง ๆ ตามความจำเป็น
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ได้คล่อง และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการและประสานงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตอาหาร หรือมีความรู้ด้าน QC หรือควบคุมการผลิตได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพแข็งแรง มีความคล่องแคล่งในการทำงาน

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาทาง APPLY NOW 

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
72/66-67 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

โทร 02-962-6440-1 ต่อ 300 หรือ 087-758-7034

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

We, Unify Chemical Co., Ltd., are the major importer and distributor of food ingredient who serve the customer's demand in term of better pricing, better quality and better service. We always focus on the development of working procedure, personnel quality and technology application to support the business growth with stability. 

Besides, we are the company who response with the quality of life in every levels of our personnel regarding to the capacity development, the working happiness, the professional stability and the remuneration.

http://www.unifychemical.net/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)