Premier Inter Leasing Co., Ltd./บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

Accounting & Finance Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Premier Inter Leasing Co., Ltd./บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Accounting & Finance Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Premier Inter Leasing Co., Ltd./บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Accounting, Finance, Management.
 • financial management, loan, financial analysis,tax
 • leasing, vehicle leasing, car rental,risk managemt

รายละเอียดงาน

Our Bangkok based (Premier Corp. Park, Pravet Area) Financial Service, Car Rental and Transportation Service Business team is growing - click on Apply if you are interested or share the post if you know any talents who might be!

Responsibilities & Duties

 1. บริหาร และอนุมัติงานบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน ภาษีอากร และงบประมาณของบริษัท ให้เป็นไปตามตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 2. จัดเตรียมรายงานพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. กำกับงานด้านการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทEducation Background & Experiences

 • ปริญญาตรี ทางบัญชีหรือการเงิน (ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD)
 • งานด้านการเงินหรือบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ตามมาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ PAEs และภาษีอากรทุกประเภท
 • ผ่านการทางานระบบงานบัญชี ERP ที่เทียบเคียงกับที่บริษัทใช้อยู่
 • มีประสบการณ์ด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
 • สามารถตรวจสอบการปิดบัญชีรายงวดได้
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจรถเชา่ เช่า ซื้อ ลิสซิ่ง หรือเทียบเคียง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Premier Group of Companies  PHILOSOPHY

Success doesn’t just happen on its own. A company’s success depends on more than just maximizing profits. It demands a concern for the welfare of society and its employees. For more than 40 years, we at the Premier Group of Companies have remained committed to our philosophy “Harmonious Alignment of Success” and have worked hard to create value for our business, employees and society. This is our definition of “Harmonious Alignment of Success” 

 There are five core values that underlie everything we do.  

1. Quality: To assure quality improvement in all aspects  

2. Creativity: To Adopt New Ideas that Promote Sustainable Development  

3. Mutual Benefit: To work for the mutual benefit of our staffs, organization and society  

4. Collaboration: To promote collaboration between teams to maximize efficiency  

5. Moral & Ethics: To uphold moral and ethical standards and the beauty of the Thai identity  

Business Units 

Consumer Products Business  

 • Premier Marketing PLC. 
 • P.M.Food Co., Ltd. 
 • Premier Canning Industry Co., Ltd. 
 • Premier Frozen Products Co., Ltd. 
 •  Mivana Co., Ltd. 

Real Estate and Hotel Group Business  

 • Mooban Seri Co., Ltd. 
 • Seri Premier Co., Ltd. 
 • Premier Assets Co., Ltd. 
 • Pavilion Night Bazaar, Chiang Mai 
 • 99 Residence 
 • Baan Nawat 
 • Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. 
 • Tamarind Village, Chiang Mai 
 • Rayavadee Hotel, Krabi 
 • 99 Rest Backyard Café 
 • The Botanical House 
 • Raya Heritage Hotel, Chiang Mai

Information Technology Business  

 • Data Pro Computer Systems Co., Ltd.  

Financial Service, Car Rental and Transportation Service Business 

 • Premier Inter Leasing Co., Ltd. 
 • Premier Brokerage Co., Ltd.  

Environmental Businesses 

 • Premier Products PLC. 
 • Infinite Green Co., Ltd.

Social Sustainability Development  

 •  Yuvabadhana Foundation (together with PanKan and Food4Good) 
 •  Enlive Foundation 
 •  Thailand Collaboration for Change Program

Website

http://www.premier.co.th

Headquarters

Bangkok

Company type

Public Company

Company size

1,001-5,000 employees

Specialties

Consumer Products Business, Real Estate & Hotel group Business, Information Technology Business, Financial Services Business, Environmental Business, Corporate Support Business, and Social Development Business 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง