Rojukiss International Public Company Limited

Account Receivable Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

Rojukiss International Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Account Receivable Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

Rojukiss International Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบหลัก
  1. จัดทำใบวางบิลพร้อมเอกสารประกอบการวางบิล ส่งให้ลูกค้าตามกำหนด อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  2.  ติดตามการรับชำระหนี้กับลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และ Online
  3.  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการหักหน้าบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่า มีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วพร้อมทั้งบันทึกรายการภาษี  หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง ตรงตามงวดที่เกิดรายการ
  1.  สอบทานรายงานอายุลูกหนี้ (AR Aging) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและติดตามยอดหนี้ค้างชำระเกินกำหนดอย่างสม่ำเสมอคุณสมบัติ

-        ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)

-        มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้

-        มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารจัดส่งให้ลูกค้า

-        มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีลูกหนี้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเวชสำอางค์  เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จึงต้องการเปิดรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถาเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานขององค์กรต่อไป

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน