ThaiNamthip Limited

Account Manager-TT Large Account/ผู้จัดการลูกค้ารายสำคัญ

ThaiNamthip Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Account Manager-TT Large Account/ผู้จัดการลูกค้ารายสำคัญ

ThaiNamthip Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ 5 ปีด้านการขาย การตลาด การบริหาร
 • เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ มีรถยนต์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

พื้นที่ปฎิบัติงาน: BKK, East, West, North, Upper NE, Lower NE

บริหาร และพัฒนากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของ Traditional Trade รวมถึงการขยายฐานลูกค้า ทั้งลูกค้าเปิดใหม่ และลูกค้าคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มียอดขายรายได้และผลกำไรตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เจรจาต่อรองและจัดทำสัญญาทางการค้ากับลูกค้า รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ สูงสุดรวมทั้งบริหารงบประมาณทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติ:
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาจบระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการขาย การตลาด การบริหารลูกค้าอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การบริหารแผนงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมทั้งมีความสามารถในการนำเสนอผลงานได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด และปฏิบัติงานในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ตามความเหมาะสม
 • สามารถขับรถยนต์ มีรถยนต์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปรท์ ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์

"เราต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ