Erawan Sugar Co., Ltd.

โปรแกรมเมอร์ ( Programmer )

Erawan Sugar Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

โปรแกรมเมอร์ ( Programmer )

Erawan Sugar Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ระดับปริญญาตรี สาขา วทบ.คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์: ด้านงานดปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

 • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขา วทบ.คอมพิวเตอร์ วศบ.คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ:23 ปีขึ้นไป            
 • ประสบการณ์: ด้านงานดปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • ทักษะที่เกี่ยวข้อง: สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

ขอบเขตความรับผิดขอบ

 • พัฒนาระบบด้านอ้อย
 • พัฒนาระบบบนระบบแอนรอยด์ หรือ IOS
 • สนับสนุนการทำงานในด้านการจัดการอ้อย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

           Erawan Sugar Co., Ltd.
111 Moo 12, T. Naklang, A. Naklang,
Nongbualumphu 39170

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ  เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทย มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  รวมทั้งความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของเราในการสร้างนวัตกรรมและขยายธุรกิจด้าน พลังงานทดแทน  ไฟฟ้า  และโลจิสติกส์   

ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นทุกวันอย่างมั่นคง  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยหลักธรรรมาภิบาล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง