Thai Christian School

แม่บ้านปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

Thai Christian School
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

แม่บ้านปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

Thai Christian School

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีความอดทน รักความสะอาด
 • เมตตาเด็ก พร้อมบริการทุกคน
 • ปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับการรับประทานของว่าง และ อาหารมื้อต่างๆ ของนักเรียนปฐมวัย
 • รับอาหารว่างของนักเรียนปฐมวัยจากโรงอาหารใหญ่ มาจัดเตรียมให้นักเรียน พร้อมล้างทำความสะอาดภาชนะและพื้นที่ทานอาหารว่างให้สะอาดเรียบร้อย
 • เดินแจกอาหารว่าง และ นม ตามห้องเรียนปฐมวัย
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมรับอาหารกลางวันของนักเรียนใ้ห้ทันก่อนพักช่วงเช้า (08.00-09.00น.)
 • จัดเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนปฐมวัย พร้อมจัดจาน ช้อน ชาม จาน ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
 • ตักเสริ์ฟบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนปฐมวัยระหว่างช่วงนักเรียนรับประทานอาหาร
 • เมื่อนักเรียนปฐมวัยรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเก็บ ล้างจาน ช้อนและเครื่องใช้ต่างๆให้สะอาดวางถูกสุขลักษณะในที่ที่จัดเก็บให้เหมาะสม ก่อน เวลาพักเที่ยงของตนเอง (12.30 - 13.00 น.)
 • จัดเตรียมของว่างช่วงบ่ายให้นักเรียนปฐมวัย และแจกจ่ายให้ตามห้องเรียน ให้แล้วเสร็จก่อน 15.00 น.
 • จัดคืนส่งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่รับมาให้โรงครัวใหญ่ และทำความสะอาดห้องอาหารและห้องครัวปฐมวัยให้เรียบร้อย
 • ในกรณีที่มีงานพิเศษ ต้องรับและจัดอาหารว่าง สำหรับนักเรียนที่มี After School Care (ฝากดูแลและเรียนพิเศษตอนเย็น)
 • แจกจ่ายอาหารให้นักเรียน After School Care (ฝากดูแลฯ)
 • ทำความสะอาดครัว ล้างจาน เก็บจาน เก็บช้อน และพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเลิกงาน
 • เก็บขยะ และเศษอาหารที่บ่อดักไขมัน และดูแลทำความสะอาดตู้เย็น ทุกวัน
 • ประพฤติปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และปฎิบัติงานกับผู้อื่น (เช่นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน) อย่างกัลยาณมิตร
 • ปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

คุณสมบัติแม่บ้านปฐมวัย

 • เพศหญิงเท่านั้น
 • อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • มีความอดทน รักความสะอาด เมตตาเด็ก พร้อมบริการทุกคน

สวัสดิการ

 • มีอาหารกลางวันฟรี
 • มีชุดฟอร์มประจำปี
 • มีประกันสังคม
 • มีของขวัญวันเกิดและปีใหม่
 • มีวันหยุดตามราชการ และหากทำงานครบ 1 ปี มีวันหยุดพิเศษเพิ่ม
 • มีสัมมนานอกสถานที่
 • ตรวจสุขภาพประจำปีและมีบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ทุกตำแหน่งทำงานวันจันทร์ – ศุกร์   หยุดเสาร์-อาทิตย์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน หรือ ผ่านทางเว็บไซด์ JobDB.com

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

 • โรงเรียนไทยคริสเตียน  1023/1 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 41 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
ติดต่อ คุณพิมลพัทธ์  (02-713-0922-4 ต่อ 112)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

โรงเรียนไทยคริสเตียน เปิดสอน English Program ตั้งแต่ระดับ Pre-Kindergarten - Grade 12 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 71 (ซอยเอกมัย 22) สอนเยาวชนให้มีความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพทางด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมคริสเตียน

โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย

ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการ ประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ