Thai Christian School

แม่ครัว 1 ตำแหน่ง

Thai Christian School
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

แม่ครัว 1 ตำแหน่ง

Thai Christian School

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิ ปวช. - ปวส.หรือ ม.3-ม.6
 • ใช้เกียรติบัตร หรือรางวัลต่าง ๆ ในการสมัครได้
 • มีความสามารถในการทำอาหาร ปรุงอาหาร

รายละเอียดงาน

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมอาหารกลางวัน ของว่างให้แก่นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอ
 • ประกอบอาหารและปรุงอาหารตามผลัดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการปรุงอาหาร เสริฟอาหาร และบริเวณจัดเตรียมอาหาร
 • จัดเตรียมอาหารสำหรับรับรองในโอกาสต่างๆ เช่น อบรมสัมมนา ประชุม ของบุคคลากรโรงเรียน เป็นต้น
 • ดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้อยู่ในสภาพดี
 • ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 • ดูแลอาหารครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน
 • ทำความสะอาดแก้วน้ำและช้อนซ้อมที่ใช้แล้วและจัดเรียงให้เรียบร้อย
 • หุงข้าวและจัดแบ่งใส่หม้อให้แก่นักเรียนและครู
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวช. - ปวส.หรือ ม.3-ม.6
 • ใช้เกียรติบัตร หรือรางวัลต่าง ๆ ในการสมัครได้ แทน ใบสำเร็จการศึกษาได้
 • มีความสามารถในการทำอาหาร ปรุงอาหาร ประกอบอาหาร ได้ทั้ง ไทย จีน ฝรั่ง  รวมถึง  ของหวาน

สวัสดิการ

 • มีอาหารกลางวันฟรี
 • มีชุดฟอร์มประจำปี
 • มีประกันสังคม
 • มีของขวัญวันเกิดและปีใหม่
 • มีวันหยุดตามราชการ และหากทำงานครบ 1 ปี มีวันหยุดพิเศษเพิ่ม
 • มีสัมมนานอกสถานที่
 • ตรวจสุขภาพประจำปีและมีบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ทุกตำแหน่งทำงานวันจันทร์ – ศุกร์   หยุดเสาร์-อาทิตย์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน หรือ ผ่านทางเว็บไซด์ JobDB.com

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

 • โรงเรียนไทยคริสเตียน  1023/1 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 41 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
ติดต่อ คุณพิมลพัทธ์  (02-713-0922-4 ต่อ 112)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

โรงเรียนไทยคริสเตียน เปิดสอน English Program ตั้งแต่ระดับ Pre-Kindergarten - Grade 12 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 71 (ซอยเอกมัย 22) สอนเยาวชนให้มีความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพทางด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมคริสเตียน

โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย

ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการ ประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ