Nusasiri Public Company Limited

เจ้าหน้าที่โอนและจดทะเบียนสิทธิ์

Nusasiri Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

เจ้าหน้าที่โอนและจดทะเบียนสิทธิ์

Nusasiri Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง และในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม
 • มีไหวพริบและเทคในการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ  :
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียนสิทธิ์ต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้ง เพ่ิม/ลดสาขา การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ
 • การขอใบอนุญาตประกอบการ การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ที่ดิน เป็นต้น
คุณสมบัติ  
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง และในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ในภาวะที่กดดัน
 • พิมพ์ดีดได้ทั้งไทย - อังกฤษ
 • มีไหวพริบและเทคในการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและนอกองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ณุศาศิริ คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการสั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการโรงแรม เราผสานวิสัยทัศน์เข้ากับประสบการณ์เพื่อสร้างความสําเร็จอันยั่งยืน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม