The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)

เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ด่วน!!

The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ด่วน!!

The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปวช.ด้านช่างกล ช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรอบรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
 • เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณา วิเคราะห์ และตรวจสอบความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินตามที่ได้รับข้อมูลจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้การจัดซ่อมและการเปลี่ยนอะไหล่ตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • พิจารณา เจรจา และอนุมัติค่าสินไหมทดแทน อาทิ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ให้กับผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท
 • ตรวจสอบและติดตามการจัดซ่อมตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินให้เป็นไปตามรายการที่ตกลงไว้กับบริษัท อาทิ การเปลี่ยนอะไหล่ ระยะเวลาการจัดซ่อม การใช้ระบบสี ฯลฯ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาการจัดซ่อมและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านอะไหล่ ศูนย์ซ่อม ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดซ่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นัดหมายผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเอกสารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในการจัดซ่อมรถยนต์ / ทรัพย์สิน
 • จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลรายการความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินที่ตกลงกับผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้องลงในระบบสารสนเทศ
 • สรุปรายละเอียดความเสียหายซากรถยนต์และประเมินราคาค่าซาก พร้อมทั้งจัดส่งใบประเมินและภาพถ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป
 • จัดทำรายงานสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ต้องเรียกร้อง และรายงานสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ รวมถึงจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายงานสรุปรถประกัน / คู่กรณีที่ซ่อมเอง รายงานสรุปจำนวนรถที่เข้าซ่อมที่อู่ในโครงการ รายงานสรุปจำนวนรถเบนซ์ที่เกิดอุบัติเหตุ รายงานสรุปเคลมบริการ เคลมรอบคัน และเคลมเสียหายหนัก ฯลฯ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัย และขั้นตอนการปฏิบัติตนแก่ผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ปวช.ด้านช่างกล ช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล / ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ

 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ทุนการศึกษา
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • สวัสดิการเงินกู้
 • สวัสดิการงานศพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินออมเกษียณอายุ
 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
Human Resource Department
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-7386 โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

The Viriyah Insurance Co., Ltd. Thailand's leading non-life insurance company, is now looking for potential candidates to join our dynamic organization. The Viriyah insurance has gained higher than 10,600 million Bath in revenue in 2004. The company expects to continuously gain higher revenue and market shares this year. The company remains at top rank for a decade; even the company has possessed the highest shares, and left the second by far. With our long history of almost 60 years, the company has committed to provide Thai societies with the best insurance services. We are now looking for the following positions :

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ