JMT Network Services PCL.

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดระยอง

JMT Network Services PCL.
Salary provided
Posted on 27 Nov 2020

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดระยอง

JMT Network Services PCL.

Job Highlights

 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

Job Description


รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (เมือง)
 • เงินเดือน(บาท) : 10,000+
 • วันหยุด : วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
 • เวลาทำงานอื่น : ทำงานเสาร์ที่1,4และ5
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่
 • ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า
 • ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

JMT Network Services PCL.
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต
เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
 • ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี  
 • ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอลโอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ 
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ 
 •  บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต  

Additional Company Information

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)