Design International Institute

เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ ดูแลลูกค้า

Design International Institute
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ ดูแลลูกค้า

Design International Institute

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคนในองค์กร
  • ให้ข้อมูลลูกค้าและช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  • มีทักษะในการสื่อสารดี คล่องแคล่ว

รายละเอียดงาน

หน้าที่

  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคนในองค์กร
  • ให้ข้อมูลลูกค้าและช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการ์ณ 0-2 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะในการสื่อสารดี คล่องแคล่ว
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายได้ เงินเดือน + โบนัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

Design International Institute provide courses in Interior Design, Furniture Design, Landscape Design, Graphic Branding and others. We established in 2010 on Sukhumvit 55 Road. Currently, we are looking for partners to join in our team. 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ