Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส/Senior Cost Accounting Officer

Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส/Senior Cost Accounting Officer

Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ประสบการณ์บัญชีต้นทุน 3-5 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตได้

รายละเอียดงาน

- ปิดบัญชีต้นทุนแต่ละโรงาน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรายงานต้นทุนการผลิต ต้นทุนรับจ้างผลิต
- ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การผลิต และ Stock สินค้า รวมถึงสรุปรายงานปรับปรุงสินค้าสูญหาย สินค้าขออนุมัติทำลายชนิดต่างๆ และสรุปยอด Aging
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีต้นทุนก่อนปิดบัญชีประจำเดือน
- ตรวจสอบรายงานต่างๆ เช่น ผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือรายเดือน ,รายงานขออนุมัติตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต BOM ( Bill of Material ) ของผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดทำต้นทุนมาตรฐานที่ Update ปีละ 2 ครั้ง
- ติดตาม ตรวจสอบยอดสต๊อคสินค้าของโรงงานเพื่อปิดบัญชีประจำเดือน น้ำโอนทุกโรงงาน การบันทึกน้ำมันรถยกของทุกโรงงาน รวมถึงสรุปยอดสินค้าบริการ สมนาคุณ แลกซื้อชิงโชค เพื่อปรับปรุงบัญชี
- ติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหว (แตกเสียหาย) ของขวดชนิดต่างๆ และควบคุมการใช้งบประมาณน้ำแถมของแต่ละโรงงาน

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
- ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ

ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ