General Environmental Conservation Public Company Limited

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง/เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

General Environmental Conservation Public Company Limited
THB 20,000 - THB 30,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 12 Jan 2021

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง/เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

General Environmental Conservation Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดจ้่าง
 • จัดซื้อ-จัดจ้างด้านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Microsoft Offices, SAP, ERP

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานสรรหา/ติดต่อ Supplier ประเภทผู้รับเหมาดำเนินงานโครงการก่อสร้าง, ประเภทวัสดุ Liner ต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ใช้ภายในโครงการฯ และต่อรองราคา
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาโครงการฯ สำหรับการขอส่งงานตามงวดงาน
 • ประสานงานกับ Supplier ในการนำเข้าวัสดุ Liner ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบของระยะเวลา
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices, SAP, ERP เป็นต้น
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ว่าจ้างในรูปแบบสัญญาจ้างระยะสั้น 7 เดือน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เดือนกรกฎาคม 2564) ทั้งนี้ หากผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจอาจบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • พื้นที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม