Sime Darby (Thailand) Limited

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

Sime Darby (Thailand) Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

Sime Darby (Thailand) Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีใบผ่านการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • วิเคราะห์แผนโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมารตรการความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
 • แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีใบผ่านการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
สวัสดิการอื่นๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิวันลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ ลาวันเกิด
 • ค่าตัดแว่น
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
 • ส่วนลดสำหรับพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Sime Darby Motors is the automotive arm of Sime Darby Berhad and is involved in the retail, distribution and assembly businesses. It has a presence in ten countries across the Asia Pacific region. With over 40 years of experience, Sime Darby Motors is a major industry player in the Asia-Pacific region. Sime Darby Motors currently represents 30 brands, ranging from luxury brands (such as BMW, McLaren and Rolls Royce) to various mass market brands like Ford, Peugeot and Hyundai, and trucking names like Hino and Mack.

Sime Darby Motors commenced its Thailand operations in 2001 with the retail of Mazda vehicles under Sime Darby Mazda (Thailand) Ltd. We have since expanded our retail operations to include BMW and Ford; currently operating 12 locations within Bangkok and are expanding out network in Thailand.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)