บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำ ประชาอุทิศ, นวมินทร์)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำ ประชาอุทิศ, นวมินทร์)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการคลังสินค้า
 • รับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิกจ่ายสินค้า

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการคลังสินค้า
  • ดูแลและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดตามมาตรฐานการจัดเก็บ เพื่อป้องกันการเกิด Turn Over ของสินค้า (Dead Stock)
  • ควบคุมและจัดการสภาพคล่องในการหมุนเวียนของคลังสินค้าให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมต้นทุนการจัดเก็บสินค้า
  • รับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิกจ่ายสินค้า
  • จัดทำและเสนอรายงานการปฏิบัติงาน (Daily Report / Stock / Performance Report) เพื่อรายงานยอดสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับแผนปริมาณการผลิต
 • จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  • จัดทำแผนงาน (Plan Load) และตรวจสอบการขนส่งให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ประสานงานและดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
 • การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการสั่งจ่ายสินค้าตาม Order และ ระบบ FIFO รวมทั้งการวางแผนงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามแผน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี ทางด้าน การบริหารจัดการคลังสินค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้อย่างดี
 •  ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed.

The Group has grown substantially ever since:

First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets.

Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”.

The Two Core Businesses & One Support Unit are :

 • Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others 
 • Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business 
 • Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม