Jagota Brothers Trading Ltd.

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Jagota Brothers Trading Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Jagota Brothers Trading Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ม6./ปวช,ปวส - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในสายงาน Warehouse
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า
 • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า
 • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า
 • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้า
 • ระดับพนักงานประจำพื้นที่สมุทรปราการ
 • ระดับหัวหน้างานประจำพื้นที่เกาะสมุย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม6./ปวช,ปวส - ปริญญาตรี สาขา Food science/สาขาsupply chain
 • ประสบการณ์ในสายงาน Warehouse ระดับพนักงาน 0-1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานคลังสินค้า
 • สามารถปฎิบัติงานกะดึกได้และสามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • สามารถปฎิบัติงานที่ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการได้
 • หากมีความรู้ในการดูแลงานคลังที่เกี่ยวกับอาหารมาก่อนและมีความรู้ในการตรวจรับสินค้าด้านอาหาร(QC&QA)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากจบปริญาญาตรีในสาขา Supply chain หรือ Food Science มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Jagota is a well established and leading food distribution company. For our expansion we are looking for young and energetic candidates with high caliber, hardworking and have accountability to join our team on the following positions.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน