VC. Fabric Co., Ltd.

หัวหน้างานบริการหลังการขาย/Made to order/Order Processing

VC. Fabric Co., Ltd.
THB 30,000 - THB 35,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

หัวหน้างานบริการหลังการขาย/Made to order/Order Processing

VC. Fabric Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์งานบริการหลังการขาย made to order
 • มีทักษะวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) 

 • บริหารงานบริการหลังการขาย และรับแจ้งแก้ไขเรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าของงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและความคาดหวังของลูกค้า อาทิ งานวัดพื้นที่, งานผลิต, งานติดตั้งสินค้า
 • ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • บริหารและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • จัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ (Qualifications) 

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 33 - 40 ปีเท่านั้น
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบริการหลังการขาย แบบ order processing และ made to order
  ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากมาจากธุรกิจ made to order, order processing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติระดับดีเยี่ยม
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วีซี.แฟบริค จำกัด 

1231 อาคารวิจิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250

โทร : 02-769-6000 # 5407     เว็บไซต์ : http://www.vc-fabric.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

VC FABRIC is synonymous to Fine Furnishing Fabrics supplying some of the finest quality interior fabrics with exquisite designs and vast selection in competitive prices.

With more than 30 years of experience, VC Fabric Co., Ltd. understands the importance of delivering the best of the interior fabrics world.  VC Fabric has kept its commitment in updating latest trends & product development, and exemplary service throughout the years.

VC Fabric prides itself for its growth of customer base ranging from hospitality projects including luxurious hotels and resorts, restaurants and residential spaces; whilst continuously supplying to some of the best and well known retailers in Thailand and overseas.

VC FARBIC is continuously looking for qualified, dynamic and innovative people to join our well established and fast growing company.  We offer competitive salary with fringe benefits such as annual bonus based on work performance, incentives, social security insurance & accident insurance (for precarious jobs), annual salary increment and more.

If you believe you have what it takes, please apply to the available positions below.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง