Universal Utilities Public Company Limited

วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ(คอมพิวเตอร์-สารสนเทศ)

Universal Utilities Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ(คอมพิวเตอร์-สารสนเทศ)

Universal Utilities Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร
 • มีความรู้การออกแบบฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรม
 • มีทักษะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดงาน

อัตราที่รับ :1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UUซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Waterตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถสมัครงาน และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , คอมพิวเตอร์ , สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม  หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะในการคิดประยุกต์ที่ดี

สวัสดิการ :

 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว , ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว , ตัดแว่น , ทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานนอกเวลา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน