Universal Utilities Public Company Limited

วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ (Engineer - Analysis and System Development)

Universal Utilities Public Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ (Engineer - Analysis and System Development)

Universal Utilities Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี วิศวกรรมสาขาเคมี โยธา
 • มีความเข้าใจระบบ PLC , IOT
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนา ปรับปรุงระบบน้ำ

รายละเอียดงาน

อัตราที่รับ :1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UUซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Waterตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถสมัครงาน และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :

 • สำรวจ วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการผลิต สูบจ่ายน้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และลดต้นทุนหรือขั้นตอนที่ซับซ้อนในการทำงาน
  นำความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการผลิตและระบบจ่ายน้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการผลิตน้ำประปา ระบนสูบจ่ายน้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี  , โยธา  หรือสาขาอื่นๆ ที่กี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำ
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำดี น้ำอุตสาหกรรม หรือน้ำเสีย (1-3 ปี)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม PLC ต่างๆ ในงานบำบัดน้ำ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ระบบ IOT) เพื่องานอุตสาหกรรม
 • มีทักษะในการรวบรวม จัดหมวดหมู่ และเลือกแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างหรือพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้  พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ :

 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว , ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว , ตัดแว่น , ทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน