AIRPORT NURSING HOME CO., LTD.

พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง )/พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง )

AIRPORT NURSING HOME CO., LTD.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Apr 2021

พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง )/พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง )

AIRPORT NURSING HOME CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • พยาบาลคุณภาพ
 • bcare
 • พยาบาล (บริหารความเสี่ยง)

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point ได้ดี

รายละเอียดงาน :

 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประยุกต์ พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  
 • เป็นผู้ประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
 • ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตาม กำกับ ควบคุม คุณภาพงาน
 • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : ค่าตอบแทนตามตกลง , สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน, กิจกรรมสันทนาการต่างๆ , อื่นๆ

หมายเหตุ งดการเดินทางเข้ามาสมัคร ที่โรงพยาบาลฯ หากสนใจสามารถส่งประวัติ โดยคลิกปุ่ม "สมัครงาน"

สนใจติดต่อ :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-523-3360-71 / 02 994 8201-3

นายประจักษ์ หรือ นายสรศักดิ์  โทร. 02-994-8200-3 ต่อ 3302-3305 
หรือ 065-508-7188

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน โดยได้รับพระกรุณา จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

ในช่วงแรก อาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารเดี่ยว 5 ชั้น ชื่ออาคารสมสราญ สามารถรองรับคนไข้ได้ จำนวน 100 เตียง อาคารนี้ได้รับการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน โดยคำนึงถึงหลักการและผลวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และสถานพยาบาล เพื่อให้ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาใช้บริการ ทางคณะผู้ก่อตั้งใส่ใจในรายละเอียดและเฝ้าดูแลตั้งแต่เสาต้นแรกจนเสร็จสมบูรณ์ บรรยากาศภายในโรงพยาบาล เราเน้นให้เปรียบเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้ว รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ด้วยความทุ่มเททั้งแรงใจแรงกาย ทำให้โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุด อาคารปานปิติ อาคารหลังที่ 2 ก็ได้ถูกสร้างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 50 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรคต่างๆ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบครบวงจร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุก

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม