Universal Utilities Public Company Limited

พนักงาน-วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Universal Utilities Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

พนักงาน-วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Universal Utilities Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ-คุณสมบัติเคมี
 • มีความเข้าในในมาตรฐาน ISO/IEC17025

รายละเอียดงาน

อัตราที่รับ :1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UUซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Waterตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถสมัครงาน และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :

 • ดำเนินงานศึกษาความสมเหตุสมผลในการนำเครื่องมือ หรือสารเคมีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงระบบบำบัด และสูบจ่ายน้ำประปา  น้ำอุตสาหกรรม  และระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ
 • ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานกลางในการเลือกชนิดและการใช้สารเคมีในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา  น้ำอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย 
 • ควบคุมดำเนินงานทดสอบของห้องปฏิบัติการให้คงความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือคุณสมบัติสารเคมีในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • ขยัน  อดทน  มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ :

 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว , ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว , ตัดแว่น , ทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ทำงานที่บ้าน