บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

พนักงานรักษาความสะอาด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 18 Feb 2021

พนักงานรักษาความสะอาด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการทำความสะอาด
 • มีความอดทน ใจเย็น รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
 • ทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้พร้อมใช้งานเสมอ อาทิ พื้นที่สำนักงาน พื้นที่อาคารห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 • ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องขัดพื้น
 • เช็ดกระจก ล้างพื้น ทั้งพื้นที่สำนักงานและลานจอดรถ(ถ้ามี)
 • สามารถจัดเตรียมและเสริฟอาหารภายในสำนักงานและห้องประชุมได้
 • มีความรวดเร็วในการทำงานและแก้ไขงานได้ทันท่วงที
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการทำความสะอาด สามารถใช้เครื่องมือทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง
 • มีความอดทน ใจเย็น รักงานบริการ พูดจาไพเราะสุภาพ

แผนกสรรหา และว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

โทร : 02-853-7217, 02-853-7223, 02-853-9000
แฟกซ์ : 02-853-7000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

สวัสดิการ

 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท 
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม