บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

พนักงานป้องกันเพลิง ประจำ เดอะไนน์ ติวานนท์ จ.ปทุมธานี

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

พนักงานป้องกันเพลิง ประจำ เดอะไนน์ ติวานนท์ จ.ปทุมธานี

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • ทำงานเป็นกะได้ทุกกะ
 • ไม่เคยต้องคดีอาชญากรรม ยาเสพติดติด การพนัน
 • ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง

Job Description

รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ตรวจสอบเส้นทาง และ บันไดหนีไฟ พร้อมทั้งชักลอกบันไดหนีไฟรอบอาคารศูนย์การค้าตามเวลาศูนย์เปิด-ปิดทุกวัน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบ ดูแล การเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ และรับ-ส่ง ถังดับเพลิงให้กับร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้า
 • สำรวจสถานที่และวัสดุภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ตรวจดูว่ามีสิ่งล่อแหลม หรือมุมอับ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือไม่ เป็นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต, แก็สรั่ว, ลิฟท์ค้าง, บันไดเลื่อนหยุดทำงาน เป็นต้น
 • รับแจ้งเหตุร้ายด้านการป้องกันเพลิงภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
 • เข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันเพลิง การดับเพลิงแต่ละประเภท และการผจญเพลิงของสมาชิกในทีม ให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และรวดเร็วเสมอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับผู้เช่าพื้นที่และพนักงาน
 • ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18 - 45 ปี
 • ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด. มาเท่านั้น
 • ทำงานเป็นกะได้ทุกกะ
 • ไม่เคยต้องคดีอาชญากรรม ยาเสพติดติด การพนัน

แผนกสรรหา และว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

โทร : 02-853-7217, 02-853-7223, 02-853-9000
แฟกซ์ : 02-853-7000

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ไม่ระบุ
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ
Job Functions

Company Overview

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

สวัสดิการ

 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท 
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ

Additional Company Information