Taisin Industrial Co., Ltd.

พนักงานขายช่องทาง HoReCa (Sales Executive / Sales Supervisor / Assistant or Sales Manager) /พนักงานขายช่องทาง HoReCa

Taisin Industrial Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

พนักงานขายช่องทาง HoReCa (Sales Executive / Sales Supervisor / Assistant or Sales Manager) /พนักงานขายช่องทาง HoReCa

Taisin Industrial Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ออกตลาดเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า/ช่องทางในเขต
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร การขายในช่องทาง HoReCa
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบรับเป้าหมายการขายของช่องทาง HoReCa

 1. รับเป้าหมายการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร / ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 3. ออกตลาดเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า/ช่องทางในเขต หรือ จังหวัดที่รับผิดชอบ
 4. ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย โดดเด่นพร้อมขาย
 5. วางบิล/เก็บเช็ค/ติดตามหนี้ค้างชำระ
 6. รับคืน/เปลี่ยนสินค้า
 7. ประสานงานการตกแต่งพื้นที่ขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
 8. รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกประการ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 30-38 ปี
 2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ดี มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 3. มีประสบการณ์ในการบริหาร การขายในช่องทาง HoReCa ไม่น้อยกว่า  2 ปี
 4. รู้การใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีจิตใจรักการขายและบริการอย่างจริงใจ
 7. มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งในปี คศ 1963 ได้มีการพัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปี ครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย อาทิ การผลิตและ จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจอาหาร รวมไปถึง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ Tiger – Japan, LG-Korea, Bigen-Japan, SIGG Swiss และ NIKKO ขณะนี้บริษัท มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความสามารถ และสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ เพี่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ พัฒนาธุรกิจไปร่วมกัน ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ