INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)

ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ

INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ

INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมระบบคุณภาพและเอกสารคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รับผิดชอบและตอบปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้า
 • รับการตรวจติดตามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • รับผิดชอบเรื่องเอกสารใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาMicrobiology , Food Science , Chemistry และที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HACCP/GMP/กฎหมายแรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

องค์กรอินเทคค์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมบริการวิชาการที่ดีเลิศแด่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

องค์กรอินเทคค์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์เลี้ยง จัดจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และดำเนินธุระกิจฟาร์มสุกรพันธ์ สุกรขุน ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี

ได้รับความสำเร็จและเจริญเติบโตโดยตลอด พร้อมขยายเข้าสู่ธุระกิจด้านอาหารสำหรับผู้บริโภค (Foods) ทั้งผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี และโปรตีน (Meat Proteins)

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสังคมโดยรวม ในปัจจุบันองค์กรอินเทคค์ยัง ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวคือ เขมร พม่า ลาว เวียตนามและประเทศอินเดีย 

องค์กรอินเทคค์ต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง ใฝ่การเรียนรู้พัฒนา รักความท้าท้าย และมีสมรรถนะสูง มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
บริการรถรับส่งพนักงาน, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)