Sahamit Product co.,ltd

ผู้จัดการแผนกบัญชี GL/ผู้จัดการแผนกบัญชี GL

Sahamit Product co.,ltd
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

ผู้จัดการแผนกบัญชี GL/ผู้จัดการแผนกบัญชี GL

Sahamit Product co.,ltd

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและปิดงบการเงิน อย่างน้อย 5ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • เคยใช้โปรแกรมบัญชี Express มาก่อน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ         และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า
 • จัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายปี พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานบัญชี และงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลจัดทำรายงานทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกชนิดและนำส่งกรมสรรพากร
 • ปรับรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 3542 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและปิดงบการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงานธุรกิจประเภท ขายสินค้าอุปโภคบริโภค และนำเข้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • หากเคยใช้โปรแกรมบัญชี Express มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในงานที่ทำสูง/ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี CPD และสามารถเซ็นผู้ทำบัญชีได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการทำงานที่ดี

 สถานที่ทำงาน

 • สามารถเดินทางด้วย BTS ช่องนนทรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัดมีพันธกิจหลักในการสรรหาและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สินค้าภายใต้แบรนด์ฯ เป็นสินค้าอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (THAILAND BRAND CHAMPION) ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ  

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกับ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะจะสรรหาและพัฒนาสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ราคาคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคเราไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงการสรรหาโอกาสบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อครองใจตลาดและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีสถิติในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆปี เรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ และกำลังหาพนักงานจำนวนมากที่ต้องการความท้าทายและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเรา

 บริษัท สหมิตรโปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 393 อาคาร393 สีลม

.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ

Tel : 02-2351008-11

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ