Sahamit Product co.,ltd

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

Sahamit Product co.,ltd
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

Sahamit Product co.,ltd

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการ 5ปี
 • เคยใช้โปรแกรมบัญชี Express มาก่อน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภค นำเข้า

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีตามขั้นตอนมาตรฐานบัญชีลูกหนี้การรับเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีลูกหนี้  
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการวางบิล การรับชำระเงิน
 • กระทบยอดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่รับผิดชอบ รวมถึงข้อมูลการลงรายการบัญชี
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีขายและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบข้อมูลการลงรายการบัญชี รายงานผิดปกติและปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานกระทบยอดและวิเคราะห์ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทลูกหนี้
 • สนับสนุนด้านข้อมูล ข้อเสนอแนะ เมื่อมีการร้องขอและติดตามปัญหาที่รอดำเนินการ
 • จัดทำขั้นตอนการรับชำระเงินและเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้
 • ปรับรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา
 • ดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 33 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีในตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงาน ธุรกิจ ประเภท ขายสินค้าอุปโภคบริโภค และนำเข้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • หากเคยใช้โปรแกรมบัญชี Express มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในงานที่ทำสูง/ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการทำงานที่ดี

 สถานที่ทำงาน

 • สามารถเดินทางด้วย BTS ช่องนนทรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัดมีพันธกิจหลักในการสรรหาและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สินค้าภายใต้แบรนด์ฯ เป็นสินค้าอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (THAILAND BRAND CHAMPION) ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ  

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกับ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะจะสรรหาและพัฒนาสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ราคาคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคเราไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงการสรรหาโอกาสบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อครองใจตลาดและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีสถิติในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆปี เรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ และกำลังหาพนักงานจำนวนมากที่ต้องการความท้าทายและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเรา

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด
393 อาคาร 393 สีลม
ถนน สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร : (02) 235 1008-11

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ