Lalin Property Public Company Limited

ผู้จัดการส่วนการตลาด โซน ตจว.

Lalin Property Public Company Limited
THB 45,000 - THB 55,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

ผู้จัดการส่วนการตลาด โซน ตจว.

Lalin Property Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • วิเคราะห์คู่แข่งขัน
 • เพิ่มช่องทางสื่อสารการตลาด

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ
- เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี
- จบ ป.ตรี - ป.โท  สาขาการตลาด หรือ MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :


 • างแผนและบริหารงาน IMC ในโครงการที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และอยู่ในงบประมาณ
 • วิเคราะห์และปรับปรุง Customer Visit ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตาม Target Group
 • สนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและการโอน (ตาม KPI)
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายขาย ให้เกิดความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • ดูแลงาน E-Marketing (เฉพาะส่วน) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส่วนวิจัยและข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเหตุการณ์
 • ดูแลและควบคุมให้ SOS และ WIP เพื่อสนับสนุนการขายการโอนในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
 • ดูแลและประเมินสำนักงาน  สภาพแวดล้อมโครงการ ตามมาตรฐาน Site Role Model  และ Customer Contract Process ให้ทีมงานขายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม  เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัทฯ
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
 • บริหารแผนการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักในตลาดในท้องถิ่น
 • จัด Event  Marketing  ที่สามารถเพิ่มยอดขาย กำไร  และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ประสานและช่วยดูแลงานด้าน CRM เร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลบริหารการตลาดโครงการต่างๆไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan Chakarakul are the major shareholders.

The company operates property business under the slogan "House built on good intention". Our first project was Lully Ville - a townhouse project, it was constructed on Srinakarin and Thupataemee roads. On Lully Ville project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the Lully Ville project had entirely been sold out.

Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “Friend get Friend” project and employed the ”Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability.

Besides, Lalin Property is a leader in applying a takeover strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The takeover strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market.
On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok.

The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน