Thai Hachiban Co., Ltd.

ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

Thai Hachiban Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

Thai Hachiban Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีด้านการ Logistics
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง
 • ครอบคลุมการดูแลงานด้านการขนส่งทั้งหมดขององค์กร

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ควบคุมการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการจัดเก็บและการเบิกจ่ายตามระบบ First- in, first out (FIFO)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลและวางแผนการบริหารงานของฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดซื้อ รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของสาขา
 • cและวัสดอุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลังและรายงานการจัดส่งวัตุดิบก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 • บริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของหน่วยงาน และนำเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
 • บริหารจัดการและควบคุมการขนส่งวัตุดิบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการดูแลงานด้านการขนส่งทั้งหมดขององค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการ Logistics หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารคลังสินค้าและการขนส่งอย่างน้อย 5 ปี โดยหากมีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารคลังสินค้าและการขนส่งในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการบริหารการจัดการ การวางแผนและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ฮะจิบัง ราเมน (Hachiban Ramen) หรือร้านเรเมนหมายเลข 8 ก่อกำเนิดขึ้นสาขาแรก ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) บนถนน หลวงสาย 8 เขตคางะ  เมืองอิชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น ด้วยรสชาติของน้ำซุปเข้มข้น และกลมกล่อม เข้ากับเส้นเรเมนเหนียวนุ่ม ทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบกลายเป็นร้านบะหมี่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกลายมาเป็นราเมนที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นปัจจุบันมีสาขาในประเทศญี่ปุ่นกว่า 100 สาขา

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน