Dohome Public Company Limited

ผู้จัดการร้าน สาขาแมคโครจรัญสนิทวงศ์

Dohome Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

ผู้จัดการร้าน สาขาแมคโครจรัญสนิทวงศ์

Dohome Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริหารร้าน ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Planogram ที่กำหนด
 • ผลักดันยอดขาย และผลกำไร, ควบคุมค่าใช้จ่าย และควบคุมยอดสูญเสีย ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้จัดการเขต และภาค
 • บริหารสินค้าหน้าร้าน,สินค้าคงเหลือ และกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดภายในร้าน และหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัทฯ
 • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
 • รายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุงผลงานของพนักงานและของร้านให้อยู่ในระดับมาตราฐานของร้านให้อยู่ในระดับมาตราฐานของบริษัท
 • จัดทำรายงานสรุปคาใช้จ่าย และรายงานเสนอตามกำหนดการ
 • ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมพนักงานประจำร้าน ให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐาน และบริการได้ดีเยี่ยม
 • ควบคุมดูแลเงินสดในร้าน และนำฝากเงินยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ (Cash Policy)
 • จัดทำตารางการทำงานของพนักงานในร้าน และสรุปชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ร้านเพื่อสะดวกในการจัดทำ Payroll
 • นับสต๊อกสินค้าตามรอบที่กำหนดไว้
 • งานที่มอบหมายอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย 5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการขาย, ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Dohome is one of the leaders in the wholesale and retail business, providing construction materials and home furnishing. We are focusing on offering a complete range of construction materials and home furnishing, good quality, lower price and comprehensive services. The Company continues to expand its investments to accommodate the increasing demand and the expansion of urban society.

We are pushing our brand to be the first place in the mind of the customer in terms of products, prices and sincere services. We are committed to empowering our employees and bring innovation into our organization. Make our organization be a happy workplace and professionally managed company. We will maintain a good relationship with our current and new business partners and maintain a common success together. We will reward and be responsible to the society by participating in activities that are beneficial to society and the environment.

We are looking for someone special to be our team to achieve the successes together.

More on us: https://www.dohome.co.th/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)