บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

ผู้จัดการพืชไร่ (ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม)

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 04 Dec 2020

ผู้จัดการพืชไร่ (ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม)

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในไร่ได้

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแล วางแผน บริหารจัดการงานไร่ ,การผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต
 • กำหนดแผนการปฏิบัติงานในสวน การใส่ปุ๋ย, สารเคมี, การควบคุมศัตรูพืช, การบริหารการติดตามผล
 • ติดตามการปฏิบัติงานคนงานในสวนและคอยช่วยเหลือให้การผลิตเป็นไปตามแผนงาน
 • เฝ้าระวังการระบาดของโรค, แมลงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลต่อผลผลิต
 • ควบคุมการเก็บผลผลิตและการจัดจำหน่วย และการจัดเก็บรายได้
 • สรุปผลการดำเนินงาน หลังการเก็บเกี่ยวและจัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 35-45 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (สาขาพืชไร่, พืชสวน, ปฐมพีวิทยา, กีฏวิทยา, โรคพืช และส่งเสริมการเกษตร) หรือ สาขาด้านการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการพืชผักและผลไม้ต่างๆ หรือ มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าวโพดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถควบคุมการบริหารคนงานในไร่ และจัดการงานระบบในไร่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีใจรักด้านงานบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำที่ดี เสียสละ ขยัน อดทน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในไร่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Dutch Mill Group

During many years in the business, Dutch Mill has proved its strong commitment and ambition in providing the best dairy products in Asia. Established and managed by Thais, the company consistently adheres to human resource development as a catalyst to improved efficiency and enhances competiveness in order to reach its ultimate goal – satisfying customers and standing at the forefront of the global scene. All this is also firmly based on a sense of social responsibility.

Dutch Mill Co., Ltd. was previously registered under the name “Pro Food Co., Ltd.” on 27 January 1984. The company was established by a group of food scientists from Kasetsart University wishing good health on Thai people by providing them with premium quality dairy products.

Later on, the first batch of yoghurt was produced, becoming well-known as “Dutch Mill” and distributed by “Pro Mart Co., Ltd.”

First Manufacturing at Nakornpratom  Dutch Mill enjoyed increasing popularity in a short space of time, prompting the establishment of the company’s first factory on Buddhamonton 8 Road. To enhance production capacity and meet increasing demand, the company introduced new product lines, including Dutch Mill pasteurized drinking yoghurt and UHT drinking yoghurt.

Having great success in Bangkok, the company decided to expand to provincial markets through direct sales using what later became well-known as “Dutch Mill ladies”, tasked with introducing healthy Dutch Mill products to local customers.

Expand Second Manaufacturing to Nakhon Sawan With continually rapid growth, the company opened its second factory in Nakhon Sawan in 1997 and embraced world-class management tools such as MRPII, SAP, TQM and TPRM to enhance the efficiency and competitiveness of the organization.

Dutch Mill’s various products are now exported to many ASEAN countries, including Singapore, China, Brunei, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia and Burma. The company also plans to soon expand to other parts of the world.

Vision “To be one of the best manufacturing and marketing companies of dairy products in ASEAN”

Mission

 • Dedicate to Excellence
 • Maximization of Customer Satisfaction
 • Continuous Improvement

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)