Vinyltec Industry Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/Prodnction Manager/ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Vinyltec Industry Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 19 Jan 2021

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/Prodnction Manager/ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Vinyltec Industry Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บริหาร วางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
2.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องและลดต้นทุนการผลิต
3.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการผลิต
4.ควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียของกระบวนการผลิต
5.บริหารการใช้งานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6.บริหารงานระบบ ตามมาตรฐานและคุณภาพต่างๆของบริษัทฯ
7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
8.ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ และมัทัศนคติที่ดีต่อองค์กรภายในและบริษัท
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และสามารถสื่อสารกับพนักงานทุกระดับได้
5.มีประสบการณ์างด้านงาน พีวีซี คอมเปาด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
*กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
*การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
*ค่าโทรศัพท์
*ประกันสังคม
*ประกันสุขภาพ
*ประกันอุบัติเหตุ
*เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
*เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
*เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
*โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท


URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PVC Compound มีความประสงค์จะรับเจ้าหน้าที่ประจำในส่วนงานวิจัยพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน