JMT Network Services PCL.

ที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขา ปทุมธานี

JMT Network Services PCL.
Salary provided
Posted on 20 Nov 2020

ที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขา ปทุมธานี

JMT Network Services PCL.

Job Highlights

 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

Job Description

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ทุกเขต/อำเภอ)
 • เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 50,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
 • เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
 • ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฯลฯ

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

JMT Network Services PCL.
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต
เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
 • ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี  
 • ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอลโอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ 
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ 
 •  บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต  

Additional Company Information

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)