JMT Network Services PCL.

ที่ปรึกษาการขาย ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด

JMT Network Services PCL.

ที่ปรึกษาการขาย ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด

JMT Network Services PCL.

Job Highlights

 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
 • รักงานขายและบริการลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์ดี

Job Description

Job Descriptions
 • เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 • สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
 • เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
 • จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
 • อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน
Qualifications
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
 • หากมีประสบการณ์งานขาย สินเชื่อ ประกันภัย หรือโทรศัพท์มือถือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
 • รักงานขายและบริการลูกค้า
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
Benefits
 • ประกันสังคม 
 • สวัสดิการซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • วันหยุดประจำปีของบริษัท 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 
 • สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม 
 • เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร 
 • เงินเยี่ยมพนักงานกรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
 • เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในเครือ
 • ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ที่ 1,4,5(กรณีมี 5 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 8.30 -17.30 น.
Location :
75/16 ถนนเทวาภิบาล ซอย 7 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (ติดโชว์รูม โปรตอน)
Nai Mueang Mueang Roi Et Roi Et

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

JMT Network Services PCL.
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต
เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
 • ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี  
 • ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอลโอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ 
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ 
 •  บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต  

Additional Company Information

Industry
General Business Services