Wise Champions Co., Ltd.

ทีมงานสายแข็งเก่งขาย พร้อมขยายงาน - Event AE, Event Account Manager 4 ตำแหน่ง

Wise Champions Co., Ltd.
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 16 Oct 2020

ทีมงานสายแข็งเก่งขาย พร้อมขยายงาน - Event AE, Event Account Manager 4 ตำแหน่ง

Wise Champions Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วางแผนและกำกับการใช้งบประมาณดำเนินการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาโฆษณา, อีเว้นท์ หรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์งานอีเว้นท์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน

ลักษณะการทำงาน:

 • ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล ลูกค้าเก่า-ใหม่
 • วางแผนและกำกับการใช้งบประมาณดำเนินการ
 • ติดตามการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นิสัยดี มีไฟ ใจพร้อม
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาโฆษณา, อีเว้นท์ หรือการจัดการ
 • มีทักษะการสื่อสารดีและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
 • มีความมุ่งมั่น, กระตือรือร้นในการทำงานและมองโลกในแง่ดี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี
 • มีประสบการณ์งานอีเว้นท์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ:

 • ค่าคอมฯ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงานของบริษัทประจำปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Wise Champions Co., Ltd was founded in 2008 by group of event expertists who have a unique ability to operate our 3 cores services : Event management, Design structural production and VDO production.

We are a below the line agency that helps brands and organizations reach the target audiences through a full below-the-line service.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)