Erawan Sugar Co., Ltd.

ช่างไฟฟ้า ( Electrician )

Erawan Sugar Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

ช่างไฟฟ้า ( Electrician )

Erawan Sugar Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • การศึกษา: ระดับ ปวส.ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์: ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PLC , Auto Cad ได้ดี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

 • การศึกษา: ระดับ ปวส.ไฟฟ้า
 • อายุ:23 ปีขึ้นไป            
 • ประสบการณ์: ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • ทักษะที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแล และควบคุมระบบไฟฟ้า
  • มีความรู้ความชำนาญด้านการดูและ และควบคุมการผลิตไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
 • เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • มีความเป็นผู้นำสูง ทั้งด้านการบริหารจัดการคน และการตัดสินใจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PLC , Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

ขอบเขตความรับผิดขอบ

 • ควบคุมดูแล และดำเนินการ การผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลและดำเนินการ การจ่ายไฟฟ้าให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ให้ได้ตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลและดำเนินการ การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในองค์กรให้ได้ตามแบบแผนที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลและดำเนินการ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 • รวบรมและสรุปยอดการผลิตไฟฟ้าและยอดจำหน่ายไฟฟ้า ให้รับบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ควบคุมดูแลบุคลากรในแผนกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในแผนกให้เพียงพอและปลอดภัย

           Erawan Sugar Co., Ltd.
111 Moo 12, T. Naklang, A. Naklang,
Nongbualumphu 39170

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ  เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทย มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  รวมทั้งความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของเราในการสร้างนวัตกรรมและขยายธุรกิจด้าน พลังงานทดแทน  ไฟฟ้า  และโลจิสติกส์   

ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นทุกวันอย่างมั่นคง  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยหลักธรรรมาภิบาล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง