บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ช่างเทคนิคระบบ Utility - โรงผลิตกระป๋อง ACM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

ช่างเทคนิคระบบ Utility - โรงผลิตกระป๋อง ACM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบ Utility

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน:
 • ปฎิบัติงาน ควบคุม และดูแล เครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำดีเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิต และเครื่องจักรในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ให้มีการปล่อยน้ำที่มีค่าเกินมาตรฐานโรงงาน ออกสู่ภายนอกโรงงาน รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิต Cooling Tower, Hot Water Boiler, Air Compressor, Vacuum Pump, Gas Station and Fire Pump

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.)
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบ Utility ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สวัสดิการ:

 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่มสุขภาพ
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการลากรณีพิเศษ
 • เงินกรณีพิเศษ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

CONTACT US
Carabao Tawandang Co., Ltd.
393 Silom Building, 10th Floor, Bangrak, Bangkok 10500

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

“บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ “Start Plus”  บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด  จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม