ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 363 ตำแหน่งงาน
  SVI Public Company Limited's banner
  SVI Public Company Limited's logo
  เมืองปทุมธานี
  • Good attitude with eager to learn new things
  • Good coordinator with all level of stakeholders
  • Detail oriented, Fast learner, Analytical skill
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • ประสานงานได้ดี นำเสนอดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานจัดซื้อ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์, โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's banner
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Opportunities to work with regional counterparts
  • Career advancements and opportunities
  • Dynamic work environment
  ถัด ไป