ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Emerald Nonwovens International Co., Ltd.'s banner
  Emerald Nonwovens International Co., Ltd.'s logo
  เพชรบุรี
  • Bachelor's degree in business administration
  • 1 - 5 year experience of oversea procurement.
  • Able to work at Phechaburi Provice
  Parker Bridge an ANCOR Group company's banner
  Parker Bridge an ANCOR Group company's logo
  เพชรบุรี
  • International industrial environment
  • Understand English with knowledge of manufacturing
  • Industrial, Process or Manufacturing Engineer
  Dockweiler Asia Co., Ltd.'s banner
  Dockweiler Asia Co., Ltd.'s logo
  เพชรบุรี
  • handling Certificate doc. for Quality Systems
  • handling administration or documentation for ISO
  • good command of both spoken and written English