• I.T. - Software/Telecommunication
 • Trading/Import/Export , I.T. - Hardware
 • Good command of spoken and written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำ แบบก่อสร้าง
 • ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้าง
 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงาน
 • ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แต่งภาพจาก shutter-stock
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ออกแบบงารสร้างสรรค์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Content Creator

WRK SOFTWARE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • คิด, ออกแบบเนื้อหา สื่อต่างๆที่จะนำเสนอสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
 • รักงานบริการ บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็น
 • ช่างไฟฟ้า ประจำนครปฐม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็น
 • ช่างไฟฟ้า ประจำเชียงใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ หรือ ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6
 • บุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Graphic Designer

ALL ONE 2017 CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ศึกษาหาความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Manager

ALL ONE 2017 CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านห้างสรรพสินค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในและนอกองค์กร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อซัพไพเออร์ คีย์ข้อมูล
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เพราะในบางครั้งต้องขับรถ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน ซื่อสัตย์
 • รักการบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven child care experience with references
 • Ability to communicate basic level of English
 • Driving license is a plus

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to communicate basic level of English
 • Training in child care and development
 • Proven child care experience with references

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ ==> อาหาร 2 มื้อ วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักร้อน ยูนิฟอร์ม
 • มีเงินเดือน ค่าบริการเซอร์วิสชาร์จ ค่าอาหาร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • least 3 years of experience as Team Lead
 • Strong knowledge of PHP framework: Laravel, Yii
 • 5 Day Working

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหาคัดเลือก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายคอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งเสริมการขายและการตลาด งานออกบูธ งานอีเว้นท์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายทีวีและอินเตอร์เน็ต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายกล้องดิจิตอล

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศ
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายมือถือ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied