• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับโทรศัพท์จองห้องพัก เก็บเงินค่าห้องพัก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong background of full HR functions
 • Minimum of 5-year experience in HR field
 • Age not over than 45 years old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multitask in a fast-paced environment.
 • Excellent organizational skills
 • English Communication Skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจ Flow การใช้งานของ User
 • ดูแลการแสดงผลข้อมูลระบบ บนอุปกรณ์ต่างๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการทำงานของ Web service และ APIs
 • บริหารจัดการ Server ให้เรียบร้อย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • จัดการดูแล Database และ AWS
 • ออกแบบ Web service และ APIs

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรมกราฟิกได้คล่องแคล่ว
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้คล่อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในงานขายและงานบริการลูกค้า
 • รักงานบริการ มี Service Mind

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary

PANA COFFEE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ตามสายงาน และอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic designer

PANA COFFEE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียด กระตือรือร้นในการงาน
 • มีทักษะด้านการถ่ายภาพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
 • มีความรอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร
 • การให้การศึกษาเรื่องกาแฟ
 • ผลิตกาแฟแบบยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร
 • การให้การศึกษาเรื่องกาแฟ
 • ผลิตกาแฟแบบยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic designer

PANA COFFEE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • โรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร
 • การให้การศึกษาเรื่องกาแฟ
 • การปลูกและผลิตกาแฟแบบยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุม และสั่งการผู้รับเหมาได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุม และสั่งการผู้รับเหมาได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตไม่ติด Offline
 • ชื่นชอบการ Online เป็นชีวิตจิตใจ และมี Smartphone
 • วางแผนกลยุทธ์และคิดกิจกรรมให้กับช่องทาง Social

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ชื่นชอบการท่องเที่ยว
 • สามารถทำ intro ของ Video ด้วยโปรแกรม After Effect

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้งานMicrosoft Word, Excel, Expressได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้งานMicrosoft Word, Excel, Expressได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service
 • Email correspondence.
 • Sales and Order preparation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years experience QA,QC
 • in Electronic Manufacturing (QA/QC)
 • Good understanding about AQL/IPC/RoHs/REACH.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Receptionist

GANGNAM SEJONG CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Driver

DEE K TRANSPORT COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-day work week
 • International work environment
 • Opportunity for growth

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical
 • Car repair
 • maintenance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกเยี่ยมลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้
 • วุฒิการศึกษาปวช.
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนักได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • •Good English both reading writing skills
 • •Work well under pressure and able to deal with s
 • •Minimum 2 year experience in shipping business o

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ถึง 45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เย็บผ้า
 • โรงงาน
 • เย็บผ้าโรงงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB5k - 10k /เดือน

Applied