• บริการรับ-ส่งรถประเภทรถจักรยานยนต์และรถยนต์
 • มีใจรักงานบริการและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอย่างดี

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บริการรับ-ส่งรถประเภทรถจักรยานยนต์และรถยนต์
 • มีใจรักงานบริการและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอย่างดี

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมมอเตอร์ไซค์
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไม่จำกัดสาขา

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดีและมีใจรักงานบริการ
 • ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และละเอียดรอบคอบ

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาจีนหรืออังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • ต้อนรับและให้ข้อมูลการเช่ารถกับชาวต่างชาติ
 • บางครั้งต้องไปเป็นล่าม โรงแรมต่างๆในเมืองเชียงใหม่

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัด Hotel/Tourism/English
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัด Hotel/Tourism/English
 • มีทักษะการทำกาแฟ และเครื่องดื่มผสม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักด้านการทำขนม และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Accountant

Iglu (Red Orange Co Ltd)

เชียงใหม่

 • 3-5 years accounting experience
 • Fluent in English – Both writing and speaking
 • Salary negotiable - 5 day work week

58 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และเข้าใจเรื่องแรงงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้ รักงานบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้ รักงานบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานด้านนี้มาก่อน จะได้รับการพิจาราเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์อาการเสียคอมพิว
 • สามารถซ่อม และ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์อาการเสียคอมพิว
 • สามารถซ่อม และ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการขยายตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์กับลูกค้า
 • ให้บริการลูกค้าข้อมูล การซื้อขายสินค้าผ่าน online
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การขายและการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ตรวจเช็ค เครื่องจักรประจำวันให้มีความพร้อม
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือ ช่างกลโรงงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการทำงาน เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 • รับผิดชอบการประกันคุณภาพจ ระบบการจัดการเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่กี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม adobe illustrator ได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานขายและงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความมุ่งมั่นในการทำเป้า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ตรวจเช็คการรับสินค้า เข้า-ออก จากคลัง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกประเภทที่ 2
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • รักการเดินทางและสามารถค้างแรมต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความสามารถทำอาหารไทย และยุโรป ได้
 • ทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายเสื้อสำเร็จรูป และรับ order งานตัดเย็บเสื้อผ้า
 • ปริญญาตรี รักงานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตอบคำถามลูกค้าทาง online ,รับ order ตัดเย็บเสื้อ
 • รักงานขาย ,งานบริการ
 • ชอบใช้สื่อ online

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมอุปกรณ์การตัดเย็บ ป้าย,ปก, จัดผ้า
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ยกของหนักได้ มนุษยสัมพันธ์ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี
 • ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน
 • ถ้าขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงาน ซื้อสัตย์
 • มีใบขับขี่ประเภท 2

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีไหวพริบ พูดเก่ง รักงานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / กราฟฟิค
 • มีความกระตืนรือร้น ในการทำงาน
 • รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาความรู้อยู่เสมอ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • เสียงไพเราะ มีมารยาทในการทำงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการขาย และคุยกับลูกค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การตลาด / บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยันเรียนรู้ ต่อการทำงาน ผ่านออนไลน์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 24 - 32 ปี
 • การศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage day-to-day operations of overall club
 • Recruit,develop,retain high performing team member
 • Develop sales revenue & implement club strategy

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ตรงเวลา
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านการ์เม้นท์ 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการขาย การแนะนำ
 • มีรถส่วนตัว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied