• เพศชาย อายุ 21 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Personalities
 • Excellence communication skills
 • Ability to spot and resolve problems efficiently

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาการตลาด
 • อารมณ์ดี บุคลิคคล่องแคล่ว
 • มีความรับผิดชอบสูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Flexibility to respond to different work situation
 • Knowledge of hospitality
 • Passion for sales and for achieving targets

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • บุคลิกภาพดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี และคอยช่วยเหลือผู้อื่น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Factory Manager
 • Operatios Manager
 • Genneral Manager

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chiang Mai based
 • Translate from English to Thai and vice versa
 • New graduates of Arts degree major in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • 2-3 year of experience in IT support role.
 • Knowledge Firewall, Storage, Wireless System,
 • 5 Day working

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำการจองห้องพักโรงแรม ให้กับลูกค้าทั้งชาวไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ดูแลการตลาดทาง OTA
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการขาย และงานบริการลูกค้าทั่วไป
 • ติดต่อ-ประสานงานกับลูกค้า
 • รับโทรศัพท์ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PHP Programmer

VATTANAKRAI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากใช้ Wordpress เป็นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครงานโปรดแนบรูปถ่าย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านทำความสะอาดบริเวณร้านอาหาร
 • วุฒิการศึกษา ม.6.ขึ้นไป
 • เริ่มงาน 17:00 - 24:00

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ระดับเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • เริ่มงาน 17:00 - 24:00

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวยุคไอที
 • หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ีได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High school diploma
 • 5 years experience in related field
 • Degree from an university in Hotel and Tourist

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High school diploma
 • 2 years experience in related field
 • Degree from an university in Hotel and Tourist

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์หัวหน้าช่างงานโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายเชิงให้คำแนะนำหรือปรึกษา
 • การศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานทั่วไปในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working in Accounting & Controller.
 • Work in real estate industry would be a plus.
 • Based in Chiangmai Province.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing

Inception To Design Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • มีความคิดริเริ่ม นำเอารูปแบบใหม่ๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handling of sales in a specific delegated market
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • Great negotiation and interpersonal skills.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SPA RECEPTIONIST

Kiyora Spa Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • 1 year of hospitality experience in spa or 5 star

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โปรแกรม pay roll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะการขาย มีบุคลิกดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่รถยนต์
 • เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • จัดทำเอกสารภายในสำนักงาน
 • มีความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใจรักในการบริการ
 • มีความตรงต่อเวลา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 4-5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ด้านช่าง (ประปา+ไฟฟ้า) และซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเรียงนมให้กับพนักงานขาย
 • จัดเรียงนมในตู้เย็นเมื่อรถนมมาส่งสินค้า
 • ตัดสต๊อคสินค้าทุกวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Equivalent preferred
 • 2-3 years work experience with an emphasis
 • PC skills with emphasis in MS Office

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Customer Services Officer / Administrative Officer
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • สามารถ ย้าย หรือวนสาขาได้ภายในจ.เชียงใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า บันทึกข้อมูล ดูแลพื้นที่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รับฟัง แก้ไข พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสถิติ และบันทึกข้อมูลลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied