• มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานราชการและสถาบันการเงิน
 • ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การบัญชี หรือ การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงิน รับ-จ่าย
 • งานเชียงใหม่
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารคลังสินค้า
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจคลังสินค้า
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานเขียนโปรแกรมWeb Application With C#
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft Visual Studio,MS SQL
 • ความเข้าใจObject Oriented Programmingเป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent in English, both written and verbal
 • Travels to Compassion programs to capture video
 • Conducts video and/or photo acquisition

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant Manager
 • Industrial Engineering or Chemical Engineer
 • Factory Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 23–30ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Thai nationality, female
 • Ability to handle telephone exchange
 • 1 year of experience in administration

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 - 50 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงด้านนี้ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Hotel Receptionist
 • Administrative Assistant
 • Customer Relation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จำกัด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cook Helper

MYST AT CHIANG MAI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ดูแลเรื่องการจัดอาหาร แต่งจาน
 • ดูแลของสด อยู่หน้าเตา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมห้องอาหาร
 • เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยฟิวชั่นและอาหารไทย
 • มีความสามารถด้านการออกแบบและตกแต่งอาหาร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขายเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ
 • ชอบงานบริการและงานขาย
 • มี หรือ ไม่มีประสบการณ์ด้านการขายก็ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการจัดอาหาร แต่งจาน
 • ดูแลของสด อยู่หน้าเตา
 • ทำความสะอาด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • รักการขาย
 • ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-37 ปี
 • เทรนการปิดการขาย
 • เทรนการขายให้ฝ่ายขาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทำอาหาร ได้
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งสินค้า และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา
 • ตรวจสอบวัตถุดิบให้ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมเตา บริการลูกค้า
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมของ บริการลูกค้า ทำความสะอาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกเยี่ยมลูกค้าที่ต่างจังหวัด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทีมงานสอนงาน จนเป็นนักขายมืออาชีพ
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน
 • มีรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัด -ประจำที่ต่างจังหวัด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาการโรงแรม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้าของทางบริษัทฯ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าตามออเดอร์
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบงานบริการและงานขาย
 • สามารถทำงานขายได้ตามเป้าที่กำหนด
 • ดูแลสต๊อคสินค้าของพื้นที่ที่ทำงานอยู่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้า เสริฟอาหาร
 • มีใจรักการบริการ มีความซื่อสัตย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เทรนการขายให้ฝ่ายขาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมของ ทำความสะอาด
 • ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ มีความซื่อสัตย์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work at Chiang Mai
 • Urgently Required
 • 1 Vacancy

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
 • วางแผนการตลาด ติดต่อหาลูกค้าใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied