• วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมช่วงล่าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านร้านสะดวกซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • พนักงานขาย ควบคุมค่าแรง ค่าใช้จ่าย
 • การจัดเตรียมสินค้าและอุปกรณ์ ดูแลการสั่งซื้อของ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ค่าแรงขั้นต่ำ ตามกฏหมายกำหนด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ค่าแรงขั้นต่ำ ตามกฏหมายกำหนด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการอออกแบบ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับตกแต่งได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านรพ.จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีความกระตือรือร้น สามารถอยู่ภายใต้ภาวะความกดดัน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรุงอาหารตามหลักสูตรการอบรมของทางร้าน
 • Service Charge
 • โบนัสประจำปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รักความก้าวหน้า
 • มีโอกาสเป็นเจ้าของสำนักงาน
 • ขยายงานได้ ทั่วประเทศ Passive income

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คียร์ข้อมูลรับจ่ายประจำวัน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานภาษี
 • งานคียร์ข้อมูล
 • งานงบการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in School Counseling
 • At least three professional references
 • Positive, compassionate personality

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถขนส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh Graduate are more than welcome
 • Bachelor Degree in English, Business English
 • Service Minded, Self-Organised

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ออกแบบ Responsive Website ได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิกาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe , illustrator , Photoshop
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ งานการใช้โปรแกรม ERP
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รู้จักอุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ทำความสะอาดภายในร้าน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน
 • มีประสบการณ์/มีความเชี่ยวชาญ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในสาขาอาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน
 • มีประสบการณ์/มีความเชี่ยวชาญ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในสาขาอาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน
 • มีประสบการณ์/มีความเชี่ยวชาญ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในสาขาอาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน
 • มีประสบการณ์/มีความเชี่ยวชาญ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในสาขาอาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied