• Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • งานเชียงราย งานภาคเหนือ
 • งานบัญชี งานการเงิน
 • งานบัญชี งานการเงิน

31 นาทีที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาบัญชี
 • บัญชี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License and Derivative license
 • 5 years’ experience in Investment Consultant

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตัด HTML/CSS 2 ปีขึ้นไป
 • บริษัทมีอาหารกลางวัน และ อาหารเย็นให้ทาน
 • เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์

32 นาทีที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • พบปะลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-50 ปี
 • ทำอาหารตามลูกค้าออเดอร์ สำหรับอาหารกลางวันและค่ำ
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่าง หรือ สาขาที่เกี
 • มีความรู้ความสามารถในด้านไฟฟ้าและงานซ่อมทั่วไปเป็น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานเสริฟจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภายในร้าน
 • ต้อนรับ,บริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ร้านกาแฟมาก่อน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male/Female, age 26-30 years old, 3 y exp in Sales
 • Take care dealer in Northern area
 • Have own car and driving license

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ร่าเริง สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • เป็นคนพูดจาฉะฉาน พูดเก่ง

25-Sep-18

 

Applied
 • Nurse for wellness resort
 • proactive
 • English skill

25-Sep-18

 

Applied
 • Medical Sale representative
 • Drugstore channel
 • Sales experience in drugstore is preferable

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง และ ชาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

25-Sep-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

25-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการทำงานด้านการทดสอบระบบ
 • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)

24-Sep-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied