• มีประสบการณ์ด้านการขาย ธุรกิจการเกษตร 4-5 ปี
 • บุคคลิก ลุย สู้งานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการหาข้อมูล
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดประกันภัย
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Medical Device
 • Endoscopy
 • 3-5 years experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รอบรู้เส้นทาง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการสาขา ในระดับหัวหน้างาน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in marketing, sales
 • Proficient in Microsoft Office
 • Have work resolution, pay attention to details

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fair written & spoken English
 • CSWIP 3.1, NDE certificate
 • Computer knowledge

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Green house grow staff

--

เชียงราย

 • Botanist, Genetics
 • Agriculture, Horiculture
 • Greenhouse

11-Aug-20

 

Applied
 • 8+ years’ experience in the noodle or food manufac
 • Bachelor in food science /technologies
 • Probation period: 4 months

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายได้

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายได้

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have witty and able to solve problems immediatel
 • Good decision making, analytical and logical
 • Good leadership skills

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years experience in Rice,Crackers,cake,snacks
 • Male 35-45 years old
 • Good command in English

07-Aug-20

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Supply chain /Project Management
 • Experience in project,Inventory management,improve
 • Good command in English

07-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in BA
 • Able to use basic computer programs
 • Have witty and able to solve problems immediately

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ของกระบวนการการผลิต
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจและการบริหารทีมงาน

06-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของสาขาได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่เชียงรายได้

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant, Manufacturing, Operation Management
 • Food Industry
 • Based in Northern Thailand

04-Aug-20

 

Applied
 • sales executive
 • north area
 • business administration management

03-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการใช้ภาษา PHP , MySQL และอื่น ๆ ตามระบบ
 • มีความรู้ ในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied