• จบการศึกษาด้านการตลาด เศรษฐศาตร์ บริหาร
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • สามารถวางผังบัญชีองค์กรและวางระบบควบคุมภายในได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป(work 5 Y+)
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง เวลา และ สถานที่ปฏิบัติงาน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีมีความเป็นผู้นำ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of proven experience
 • Experience working with ethnic groups in northern
 • Deep understanding and knowledge on gender issues

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาด้านการเกษตรฯ การจัดการฯ การบริหารฯ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน สืบหาที่อยู่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Can do software upgrade of mobile phone
 • easily firmware repair of defective phones
 • Travel to Payao twice or third times a week

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีการวิเคราะห์ตลาดที่แข็งแกร่ง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีการวิเคราะห์ตลาดที่แข็งแกร่ง, การวางแผนการตลาด
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Sale มากกว่า 1 ปี
 • การฟัง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอ
 • แนะนำสินค้าแบรนด์Tecnoให้ลูกค้าทางร้านโทรศัพท์รู้จ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management Skill
 • Make Decision skill
 • Good Communication skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกไปประชุม หรือออกไซต์งานได้
 • ออกแบบบ้าน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถควบคุมงานได้ดี
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีรถยนต์ และขับรถยนต์ได้
 • ใช้ Microsoft Word/Excel/Power Point ได้
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ร่าง ตรวจสอบ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญา
 • เตรียมเอกสารทางกฎหมายเพื่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชอบงานขาย ใจรักในงานบริการ
 • พูดจาดี คล่องแคล่ว อัธยาศัยดี อดทน
 • มีความรับผิดชอบสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • รายงานความก้าวหน้าและรายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง กำกับให้เสร็จสิ้้นตามกำหนดเวลา

21-Jan-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1 Ensured
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coach team

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า
 • ขายคอร์ส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • ชุดยูนิฟอร์ม ,โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานเลี้ยงประจำปี

19-Jan-18

 

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • ชุดยูนิฟอร์ม ,โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานเลี้ยงประจำปี

19-Jan-18

 

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี,งานเลี้ยงสังสรรค์

19-Jan-18

 

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • ชุดยูนิฟอร์ม ,โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานเลี้ยงประจำปี

19-Jan-18

 

Applied
 • Male, Age 23-30 years old
 • At least 1-2 years in Dealer Sales
 • Have own car and driving license

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานการเงิน ณ จุดขาย
 • ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานการเงิน ณ จุดขาย
 • ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • บริหารโรงงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • บริหารโรงงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • To increase the knowledge of adolescents, youth
 • To increase ASRHR knowledge and awareness
 • To increase the capacity of CSO partners

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี
 • Accounting Manager / ผู้จัดการบัญชี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • ประเมินราคารถมือสอง/ขายรถมือสอง

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

19-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1- 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทน
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

19-Jan-18

 

Applied
 • bachelor's degree in a related field
 • must have significant senior management experience
 • knowledge in SAP or a similar ERP systems

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied