• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

6 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Packaging, Packing, Chemical, Pharmaceutical, Food
 • Production Process, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Food Science, Pakaging Process

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age 25-35 years old
 • 3-5 years up exp in Marketing of manufacturing
 • Good in English (Toeic 500 up)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old.
 • 1-3 y exp in Purchasing with Manufacturing
 • Good command in Japanese JLPT N1-N2

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , age 23-27 years old, (New Grad)
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-N2)
 • 0-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ exp in safety, manufacturing business
 • Be able to work in Ayutthaya
 • well –known international company, great benefit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 3 -10 years in purchasing, manufacturing
 • Be able to work in Ayutthaya
 • Well–known international company, great benefit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics Management
 • Knowledge about 5S, Kaizen, Safety, ISO and KPI
 • ODBC query is an advantage

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in logistic
 • Minimum 3 years in import, export
 • Good computer skill in MS office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Ability to lead cross-functionally

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, Age 24 -35
 • Bachelor's Degree and above
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • To control Nidec's supplier quality system
 • 0-5 years experience in engineering or electronics

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมแม่พิมพ์, Set Mold, ลงข้อมูล
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านขึ้นแม่พิมพ์พลาสติก

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master degree on Computer Science
 • 2-3 years experiences on .net programming
 • Experiences on manufacturing applications

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma for Technician position.
 • - Knowledge in SMT/BE processes
 • 2 years of working experience in the related field

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Possess a professional qualification or university
 • 5 years of working experience in audit
 • Good in Mandarin communication

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science or a related field
 • English, Thai, able to speak Chinese
 • Minimum 4 years experience working in I.T.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • 5 years of relevant experienced in new product

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical / Electronics / Mechanical
 • Required language(s) : English, Thai
 • 2 years of working experience in the related field

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Manufacturing Engineering
 • Required language(s) : English, Thai
 • 2 years of working experience in the related field

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged 27 – 35 years old
 • Minimum of 3 years’ experience in production
 • Good computer skills (MS Project, MS Office)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accounting
 • Experienced Accountant
 • SAP / ORACLE

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 22-25
 • Experience in QA 1-3 years
 • Computer Skill is advance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถประเทศ ท.3 หรือ ท.4
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Experience in pharmaceutical business
 • Experience in Product Management of Endocrine

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Female age 35-45 years old, Driver's license
 • 7 years exp. in Auto Lease with management level
 • 42,000 – 60,000 THB + Benefits + Bonus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop & implement process control specification
 • Calculate machining process times
 • Perform processing with Die Casting simulation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Calculate machining process times
 • Develop and implement process
 • Practical - Business of English.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขางานก่อสร้าง,โยธา
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • Prepare financial statement report

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years experiences in Marketing, Market Research
 • Bachelor of Pharmacy
 • execute strategies for lead general, new business

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work closely with Top Management
 • to work independently and fully utilize your skill
 • Translate ware housing and inventory documents

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Manager_Fill & Food Processing Equipment
 • Processing Engineering solution and projects
 • brewing, soft drinks, chemical, dairy, food

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
 • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
 • Review scientific papers, surveys

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 year at least in electronics field is advantag
 • Have an experience in QA-QC, customer support
 • Good spoken and writing English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied