• มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai, age 22-30 years old
 • 0-3 y exp in marketing for manufacturing field
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาช่างยนต์
 • อ่าน-เขียน ไทย อังกฤษ ได้
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 22-30 years old
 • Chemical Engineer or Polymer Engineer
 • New graduated we are welcome

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยันทำงาน
 • มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • develop a sales strategy
 • oversee the activities
 • monitor the achievement

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics
 • At least 1 year experience in EMS
 • Good in English skill.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Call Center ,Customer Service หรือ Telesales
 • มีใจรักงานบริการ
 • รับสาย / ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามของลูกค้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales representative
 • Bachelor degree
 • driver's license require

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • EHS Function
 • Occupational Health and Safety, Safety Engineering
 • Machine Safety

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years at least in electronics field is plus
 • Have an experience in QA-QC, customer support
 • Good spoken and writing English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor‘s Degree in any fields
 • Experience 3 - 5 years in Electronics
 • Strong analytical, communication skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Admin/Information Management/Computer
 • MES, ERP or Supply Chain related systems.
 • Java & C++ and PL/SQL, XML publisher

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering field.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Basic negotiation skill and coordinating skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in Import & Export
 • Formalities and Export documentation
 • Freight cost management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sourcing material, vendor and service
 • Sourcing new vendor and new part to support Cost
 • •Negotiate payment term and clarify the payment

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 6 yrs exp in QA/QC/QE for Electronics industry
 • Calibration and measurment control
 • Practical in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการโรงงาน,วิศวกรอาวุโสควบคุมฝ่ายผลิต
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HDD Process Engineer
 • Hard Disk Drive Engineer
 • Process Manufacturing Engineer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • คีย์ข้อมูลด้านรับ-จ่าย วางบิล

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering degree or related science-based degree
 • Professional certifications a must when required l
 • International experience is an advantage

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รถบรรทุก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Computer skill: Microsoft Office. AutoCAD

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 3 years of experience in material planning.
 • Good command of English and computer literacy.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated from Civil Engineering
 • 10-15 years’ experience
 • Experience in Japanese company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied