• ขี้นโปรแกรมด้วยระบบ Oracle ได้
 • มีความรู้รอบด้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

08-Oct-19

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Import & Export Staff (URGENTLY)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Excellence in English communication
 • Over 2 years’ experience import and export
 • Experience in import/export business is a must

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overall HR governance
 • Recruitment, HRD, Performance management
 • Career/ succession planning, ER and HRIS

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี

08-Oct-19

 

Applied

Group Account Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Group Account Director
 • Account Director, agency, marketing
 • Client Service Director, advertising

08-Oct-19

THB90k - 120k /เดือน

Applied

Sales Manager Agro

--

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge in Fertilizers and sales is a plus
 • Excellent negotiation skills
 • Local travelling (customer visits) will be requied

08-Oct-19

 

Applied

Legal Counsel

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Legal Counsel
 • Report Regional to General Counsel
 • Manufacturing industry

08-Oct-19

 

Applied
 • Procurement
 • Assistant Vice President
 • Chemicals

08-Oct-19

 

Applied
 • beverage
 • overseas
 • microbiological

08-Oct-19

 

Applied

Project Manager (Digital Banking)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Banking
 • Agile
 • Digital

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT
 • Finance
 • Start-up

08-Oct-19

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Sales Manager - Government

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Government projects
 • Technology Sales
 • Sales Management

08-Oct-19

 

Applied

Financial Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FP&A
 • Commercial
 • FMCG

08-Oct-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

e-Commerce Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • e-Commerce
 • Consumer electronics
 • Online sales

08-Oct-19

THB70k - 120k /เดือน

Applied

e-Commerce Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • e-Commerce
 • Key Account Manager
 • Online sales

08-Oct-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Service Project Manager
 • Good Command of English
 • Packaging Business

08-Oct-19

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • HR, technology, employer brand, digital, headhunt
 • applicant tracking system, recruitment, leadership
 • employee value proposition, expertise, commitment

08-Oct-19

 

Applied
 • food ingredient, manufacturing, global expansion
 • product development, leadership, family business
 • talent management, change, sales, marketing

08-Oct-19

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1-2ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

08-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Minimum 5 years of HR Talent Acquisition
 • Good command of spoken and written English

08-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Minimum 2 years experience in related field
 • Have knowledge in finance and accounting

08-Oct-19

 

Applied
 • Retail Operation Manager
 • Attractive Salary
 • Multinational Company

08-Oct-19

 

Applied
 • At least 1 years experience in the related field
 • Store operation management
 • Leadership

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years' exp. in Java programming
 • Expertise in Back-End/Front-End Technologies
 • Exp. in Tomcat and WebLogic/ WebSphere server

08-Oct-19

 

Applied
 • 2+ years experience in .NET programming
 • Salary: 25,000 - 45,000 THB
 • Work on Monday to Friday

08-Oct-19

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 3 years' exp. in Windows environment
 • Experience in setup/install/implement in Window/VM
 • Ability to manage and configuration Windows Server

08-Oct-19

 

Applied

SEA Business Head - Animal Health

RLC Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Business Head, Business Development, Sales Manager
 • animal health, farm, feed mill, animal science
 • business strategy, senior manager

08-Oct-19

 

Applied
 • High salary (Up to 120 K)
 • Attractive benefits
 • Challenge in Business knowledge

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

08-Oct-19

 

Applied
 • 1 Year Experience
 • AR / AP is a Plus
 • Good in English

08-Oct-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Campaign performance
 • Digital agency
 • Strategy, Performance Manager

08-Oct-19

 

Applied
 • Degree in Food Technology, chemistry/ Microbiology
 • 5ys+ Exp. from full line filling process industry
 • Exp.in Technologist,aseptic packaging technology

08-Oct-19

 

Applied
 • Lawyer
 • corporate & contract law
 • Business Contract

08-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in environment,
 • 7-year progressive experiences in environment
 • Fluent in English

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/ Bachelor Degree in Business Administration
 • A minimum of 5 years working experience
 • Good command of English

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong commercial/business acumen
 • Previous experience in a Food & Beverage
 • College degree in Hotel Management

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deep knowledge in computer
 • Well experienced in systems design
 • Preferable four years experience in hotel business

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global Business
 • Exciting Technology
 • Good Career Opportunities

08-Oct-19

 

Applied
 • At least 2 years of experience as Sales
 • Having a private car and a valid Driving Licence
 • Bachelor's Degree in any related field

08-Oct-19

 

Applied

Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Resful, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Angularjs Framework, Oracle, iOS
 • Min 1 yr with challenge enterprise project

08-Oct-19

 

Applied
 • 1-3 years in exp. Steel/automotive/semiconductor
 • Excellent English communication, outgoing
 • Have a driver's license and Own Car

08-Oct-19

 

Applied
 • At least 2 years of experience as Sales
 • Having experience in international company
 • Bachelor's Degree in any related field

08-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

08-Oct-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Degree or Masters in Radiological Technology
 • 3 years experience
 • know-how in Healthcare or Research Labs

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Sales Manager
 • Mobile Advertising Platform Company
 • Job in Bangkok, Thailand

08-Oct-19

 

Applied
 • SALES (Factory Automation)
 • PLC
 • Factory Automation, Bangkok.

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Auditor

Central Group (Corporate Unit)

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 2 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

08-Oct-19

 

Applied
 • Experience in implementation Oracle system
 • Knowledge of Financial & Accounting System
 • ERP or Accounting Module background

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied