• โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bonus 5 mths,Med.Ins,Prvd.F,Car,Fleet,Trans
 • Global Steel Manufacturing and Trading Company
 • Exp. in Sales of steel / Fresh is ok

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี,โท ด้าน HR
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านHRพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหา อบรม พัฒนาบุคลากร

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Job Opportunity
 • Attractive Salary and Benefits
 • Open to all nationalities

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programming knowledge of Python,coding C,Web app
 • Knowledge of Network,Database,Software
 • Bachelor’s degree in Computer Science,IT,Software

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Car-Hire Purchase
 • Leasing
 • Car Leasing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Internal Audit (Section Manager)

THAI UNION GROUP PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • IT Internal Audit
 • Information Security
 • Section Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai or expat, 30-40 years old
 • 5-10 years work experience
 • 700 TOEIC score or excellent English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Director

Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai or expat, 30-40 years old
 • 5-10 years work experience
 • 700 TOEIC score or excellent English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Director

Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai or expat, 30-40 years old
 • 5-10 years work experience
 • 700 TOEIC score or excellent English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Director
 • Accounting Tax Cash Flow
 • Senior Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide HR advice and support to business unit
 • Ensure all Human Resource related topics
 • Manage critical HR projects

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Senior Server Engineer

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Familiar with the ABC of software development
 • Familiar with Agile methodologies like Scrum
 • Can travel to Chatuchak

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year experience in web admin
 • Technical skills in graphic artwork and design
 • Knowledge of HTML/HTML5, CSS, CSS3, JavaScript

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 1 year experience in Accounting
 • Good Command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Fullstack Developer

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Agile environment
 • Web Development experience
 • Can travel to Chatuchak

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Experience in Human Resources preferred

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • 3-8 years experience in IT audit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • งานออกแบบโครงสร้างและประมาณราคา
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Android Developer

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Android Development experience
 • Good level of English
 • Can work in Chatuchak

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Documents task for New business team
 • Backend system such as document follow up
 • Primary business analyst on sales revenue

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior iOS Developer

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Strong iOS experience
 • Have an app or product to show
 • Can travel to Chatuchak

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of related technical computer
 • Having Database knowledge; SQL
 • Experience in SIT, UAT

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กร
 • พัฒนาระบบบริหาความเสี่่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประสานงาน และรายงานต่อ OIC

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Large International Company.
 • Opportunity to work abroad.
 • Good welfare

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 7-9 years legal practice
 • Degree in business or law
 • Law firm experience or Healthcare industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internet of Things
 • IoT
 • Big data

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age around 27-45 years old
 • Min 2 years exp. as Sales in Die cutting product
 • Good in Eng / Have car & license / @Chongnonsri

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Device experince
 • 3 years in sales management
 • Sales Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting and familiar with IFRS
 • Strong English communication skill
 • MNC environment / free lunch / travel benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of related technical computer
 • Experienced in Java programming
 • Experience in Spring Web Flow, Strut, Hibernate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proactively support and/ or arrange training to en
 • Minimum 2-5 years of SAP working experience
 • Co-operation with RHQ web development team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Device - Sales
 • Preferably with nursing background
 • 5 years of relevant experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 • เพื่อรายงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้า
 • รับฟังปัญาหจากทุกฝ่าย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree by the Thailand Board of Architects
 • Minimum 10 years of relevant working experience
 • Familiarity with Microsoft Project/ Excel

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent in English
 • Experience in Accounting and HR fields
 • Able to conversation in Chinese will be advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ASSOCIATE DIRECTORS

Swan & Maclaren (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree by the Thailand Board of Architects
 • Highly motivated, proactive
 • Performs all responsible functions

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support Business Coordinator activities
 • Contact suppliers and forwarding companies
 • Prepare shipping documents & contacting forwarding

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in SCM management/logistics
 • 3 years' experience in supply chain/import
 • Good command of spoken and written English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • European global company
 • Sales leadership position
 • Excellent benefits

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Potential Bonus
 • 80% of Health Care Insurance
 • 5 Days work

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage overall Incentive Management
 • Review and verify data/ evidences of commission
 • Responsible for Manpower Cost/ Budget Management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ Aart Work สำหรับการขายทั้งำOfflineและOnline
 • Support งาน Graphic ภายในทีม
 • ทำ VDO โดยใช้ Program After Effect

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Windows Infrastructure Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Infrastructure Support
 • Desktop Engineer
 • Windows Engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณืในสายงาน 3ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ รับแรงกดดันได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Director - Football Club

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Brand guidelines and brand guardianship
 • Experience of driving creative innovation
 • Manage yearly budget

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • One of leading law firm
 • BTS reached
 • Various practiced

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied