• QUALITY / R&D
 • LABEL/GARMENT BUSINESS
 • ENGLISH

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมทุกสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมทุกสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้าน Technician

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานบุคคลและธุรการ- จัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
 • สามารถทำงานที่สระบุรีได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • จบวุฒิปวช.ขึ้นไป นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณา
 • ปฏิบัติงานในเขตที่รับผิดชอบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in food manufacturing industry.
 • Good command of English.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 yrs. exp in Project cordinator of Manufacturing
 • Expertsie in Automation, PLC, GD&T, Penumatic
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • Experience 3-4 years in Purchasing, Import Handing
 • Good English and Computer skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Instrumentation & Controls Engineering
 • 6 - 8 years of experience in the instrument field
 • Knowledge of scientific principles and advance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Learning & Development
 • Training & Development
 • Rojana Plant & Patumthani Plant

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Male, Female 30-40 years
 • Thai Nationality
 • 2 years’ experience in Process Engineer

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • Supply Chain, Prodution Planning
 • Planning, Supply Chain, Production

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-40 ปี
 • สามารถขับรถบรรทุกส่งของ มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท2
 • ขับรถขนส่งสินค้า ในกรุงเทพฯ และปริมณณฑล

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant Management
 • Sanitary ware
 • Production

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Able to work at Nong Khae, Saraburi
 • Good English communication skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที 1 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที 1 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Faculty of Engineering and related
 • Male or Female, 33-36 years old
 • 3-5 years experience about F&B Factory

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • 5 years experiences of in production processes
 • Good knowledge of IE techniques

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • 1-3 years experiences of in production processes
 • Good knowledge of IE techniques

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work on Operations Excellence
 • Define Product Life Cycle Management Process
 • Sr Financial Process Mgr._Oracle

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำใบเสนอราคา ติดต่อลูกค้าและอื่นๆ
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • โทรแนะนำสินค้าและสอบถามข้อมูลลูกค้า
 • มีใจรักการขาย
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

16-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female 24 - 35Years old.
 • Available at Nong Khae Industrial Estate ( Sarabur
 • Able to communicate in English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

16-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Willing to work at Saraburi
 • Manufacturing Experiences
 • Focus on HRM

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automation engineer
 • Experience : 3-5 years in maintenance
 • Working in international organization

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 8 - 10 yrs exp in logistics & warehousing
 • Expert in warehousing,logistics&3PL management
 • Good English,Able to work in Saraburi or Rayong

16-Aug-17

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

16-Aug-17

 

Applied
 • ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดภายในประเทศ
 • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • วางแผนควบคุมดูแลการบริหารงานบุคลากร
 • มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • Good in English or TOEIC 700++
 • Can work in Saraburi
 • Communication Art, English, Journalism, Marketing

16-Aug-17

 

Applied