ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-52 จาก 52 ตำแหน่งงาน
  INNOLATEX (THAILAND) LIMITED/อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด's logo

  Assistant Engineering Manager/รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  INNOLATEX (THAILAND) LIMITED/อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
  สงขลา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 6 ปี
  • PLC ,Project in Maintenance
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Engineering based in Hatyai factory

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  สงขลาTHB 45K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Bachelor's degree in Electrical engineering
  • 6 years of experience in maintenance engineering
  • Experience in PLC programming
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • Toeic 450 คะแนน
  • ดูแลระบบ CARB/EPA/SIPOC
  • ทดสอบ Formaldehyde
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • Toeic 450 คะแนน
  • มีความรู้ทักษะด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
  • ทำงานเป็นกะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited (Head Office)'s banner
  Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited (Head Office)'s logo
  สงขลา
  • Customer service in retail shop in Hadyai
  • Problem solving with leadership and English skill
  • Positive attitude with MLM and accountable
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  ภาคใต้
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  ภาคใต้เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)'s banner
  Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)'s logo
  สงขลา
  • Sales Executive
  • พนักงานขาย
  • พนักงานขายเครื่องถ่ายเอกสาร
  K. Owner Co., Ltd./บริษัท เค. โอนเนอร์ จำกัด's banner
  K. Owner Co., Ltd./บริษัท เค. โอนเนอร์ จำกัด's logo

  Engineer (Metal Sheet)/วิศวกร (หลังคาเหล็ก)

  K. Owner Co., Ltd./บริษัท เค. โอนเนอร์ จำกัด
  สงขลา
  • มีประสบการณ์ด้านหลังคาเหล็ก หรือก่อสร้าง
  • สามารถถอดแบบ แกะแบบ ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
  • เดินทางต่างจังหวัดและขึ้นที่สูงได้
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s banner
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s logo
  ภาคใต้
  • พนักงานขาย , ขาย , ภาคใต้
  • Sale South , Sale , Sale Executive
  • Executive
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's logo
  ภาคใต้
  • Responsible for Central & Southern of Thailand
  • Have knowledge of commercial vehicle market
  • Able to travel to upcountry
  Comseven Public Company Limited/บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)'s banner
  Comseven Public Company Limited/บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานขายประจำหน้าร้าน (ภาคใต้)/Sales Officer

  Comseven Public Company Limited/บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  ภาคใต้
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการลูกค้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Computer, Smartphone, Tablet
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพัก
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานทำความสะอาด
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  พนักงานประกอบอาหาร

  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.
  สงขลา
  • มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการนำส่งบริการด้านอาหาร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
  • มีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหาร
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
  • มีใจรักในงานบริการ
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทั่วไป
  • มีใจรักในงานบริการ
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo

  CUSTOMER & SALES SOLUTION CONSULTANT: Mortar (South Zone)

  Siam City Cement Public Company Limited
  ภาคใต้
  • Sales
  • Customer and Sales
  • Business Consultant
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  ภาคใต้
  • บริหารเขตขาย, บริหารยอดขาย
  • 3 yrs + Fashion retail business
  • Staffs Management and Development
  ก่อนหน้า